فایل ورد اثر هم افزايي اينترفرون گاما و اريتروپوييتين بر تمايز سلول هاي K562 تحت درمان با داروهاي سايتوتوكسيك

لینک دانلود

 فایل ورد اثر هم افزايي اينترفرون گاما و اريتروپوييتين بر تمايز سلول هاي K562 تحت درمان با داروهاي سايتوتوكسيك دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر هم افزايي اينترفرون گاما و اريتروپوييتين بر تمايز سلول هاي K562 تحت درمان با داروهاي سايتوتوكسيك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر هم افزايي اينترفرون گاما و اريتروپوييتين بر تمايز سلول هاي K562 تحت درمان با داروهاي سايتوتوكسيك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر هم افزايي اينترفرون گاما و اريتروپوييتين بر تمايز سلول هاي K562 تحت درمان با داروهاي سايتوتوكسيك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي و فارماكولوژي

تعداد صفحات :10

لوسمی ها، نئوپلاسم هایی هستند كه به واسطه استحاله بدخیم در یكی از پیش سازهای خونی به وجود می آیند. سلول بدخیم در مرحله ای از تمایز خود متوقف شده ولی همچنان به تكثیر خود ادامه می دهد. در دهه اخیر روش درمانی جدیدی پیشنهاد شده كه بر اساس آن از موادی همچون سایتوكاین ها و داروهای شیمی درمانی با دوز كمتر و ... كه سبب القای تمایز در سلول های توموری می شود استفاده می كنند، این روش تمایز درمانی (Differentiation therapy) نام دارد. پژوهش حاضر نیز بر اساس این نوع درمان و با استفاده از سایتوكاین ها و داروهای شیمی درمانی صورت گرفته است.از مواد مورد استفاده (اریتروپوییتین، اینترفرون گاما، سیتارابین، آدریامایسین و وین كریستین) رقت های مختلفی تهیه و بر روی سلول ها اضافه شد. غلظت هایی كه اثرات سیتوتوكسیك داشتند، كنار گذاشته شدند و ادامه كار با استفاده از غلظت های دیگر كه اثرات سیتوتوكسیك نداشتند، صورت گرفت و در نهایت یك یا دو دوز اپتیمم (دوزهایی كه بیشترین اثر تمایزی داشتند) انتخاب و اثرات تمایزی آنها به صورت مجزا و در تركیب با یكدیگر مورد بررسی قرار گرفت. سلول های K562 به مدت هفت روز در معرض دوزهای اپتیمم قرار گرفتند و سپس از آنها با استفاده از سیتواسپین لام تهیه شد و لام ها با رنگ رایت و بنزیدین رنگ آمیزی شدند و از نظر تمایز مورد بررسی قرار گرفتند.روش كمی برای اثبات تمایز، اندازه گیری هم تولید شده بود كه در مورد این سلول ها انجام شد. نتایج به دست آمده با استفاده از روش آماری (كای دو) و t-test نسبت به گروه كنترل مورد تجزیه و آنالیز قرار گرفتند.در بررسی های كیفی (سلول های بنزیدین مثبت و بررسی مورفولوژیكی) نتایج به دست آمده نشان می دهد كه تمام داروها به جز وین كریستین نسبت به گروه كنترل تفاوت معنی داری دارند (p<0.05) كه حاكی از اثرات تمایزی این داروهاست. نتایج بررسی های كمی نیز (میزان هم تولید شده) موید اثرات تمایزی این داروها بر روی سلول های K562 است ولی شدت این اثرات كاهش پیدا كرده بود.
كلید واژه: لوسمی، نئوپلاسم، اینترفرون گاما، اریتروپوییتین، داروهای سایتوتوكسیك، تمایز سلول های K562

توضیحات بیشتر