فایل ورد اثر فعاليت گيرنده هاي آدنوزيني A1 در ناحيه هيپوكمپ بر تشنج هاي ناشي ازتحريك الكتريكي آميگدال

لینک دانلود

 فایل ورد اثر فعاليت گيرنده هاي آدنوزيني A1 در ناحيه هيپوكمپ بر تشنج هاي ناشي ازتحريك الكتريكي آميگدال دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر فعاليت گيرنده هاي آدنوزيني A1 در ناحيه هيپوكمپ بر تشنج هاي ناشي ازتحريك الكتريكي آميگدال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر فعاليت گيرنده هاي آدنوزيني A1 در ناحيه هيپوكمپ بر تشنج هاي ناشي ازتحريك الكتريكي آميگدال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر فعاليت گيرنده هاي آدنوزيني A1 در ناحيه هيپوكمپ بر تشنج هاي ناشي ازتحريك الكتريكي آميگدال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي و فارماكولوژي

تعداد صفحات :16

در این تحقیق نقش گیرنده های A1 آدنوزین درناحیه CA1 هیپوكمپ بر تشنج هایی كه از طریق كیندلینگ آمیگدال ایجاد شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. در تمامی حیوانات یك الكترود سه قطبی در آمیگدال و دو كانول راهنما در ناحیه CA1 هیپوكمپ كار گذاشته شد و با تحریك روزانه آمیگدال حیوانات كیندل شدند. نتایج حاصل ازآزمایش ها نشان داد كه در حیوانات كیندل شده تزریق دو طرفه -N6 سیكلوهگزیل آدنوزین (CHA) با غلظت های 0.1 ، 1 و 10 میكرومولار به ناحیه CA1 هیپوكمپ در زمان های 5 ، 15 و 60 دقیقه پس از تحریك باعث كاهش معنی دار مدت زمان امواج تخلیه متعاقب (ADD) و مدت زمان مرحله 5تشنج گردید. همچنین زمان تاخیری بین تحریك تا شروع مرحله 4 تشنج را افزایش داد اما درمرحله حمله هیچ تغییری به وجود نیامد.همچنین تزریق دو طرفه 1، 3- دی متیل --8 سیكلو پنتیل گزانتین (CPT) با غلظت های 0.5 و 1 میكرومولار به ناحیه CA1 هیپو كمپ هیچ تغییر معنی داری در كمیت های تشنج ایجاد نكرد. هنگامی كه 5 دقیقه بعد از تزریق دو طرفه CHA با غلظت های 0.1 و 1 میكرو مولار به داخل هیپو كمپ،CPT با غلظت 1 میكرومولار به این ناحیه تزریق شد، به طور معنی داری اثرات CHA بر كمیت های تشنجی حذف گردید. بنابراین با توجه به نتایج فوق می توان این احتمال را مطرح نمود كه ناحیه CA1 هیپوكمپ درگسترش امواج تشنجی از آمیگدال به سایر نواحی نقش داشته و فعالیت گیرنده های A1 آدنوزین این ناحیه، در بروز اثراث ضد تشنجی آگونیست های آدنوزین دخیل می باشند.
كلید واژه: صرع، آدنوزین، آمیگدال، هیپوكمپ، كیندلینگ

توضیحات بیشتر