فایل ورد اثر ضد دردي عوامل گابائرژيك و تأثير آن بر تولرانس مرفين در درد حاصل از گره زدن عصب سياتيك

لینک دانلود

 فایل ورد اثر ضد دردي عوامل گابائرژيك و تأثير آن بر تولرانس مرفين در درد حاصل از گره زدن عصب سياتيك دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر ضد دردي عوامل گابائرژيك و تأثير آن بر تولرانس مرفين در درد حاصل از گره زدن عصب سياتيك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر ضد دردي عوامل گابائرژيك و تأثير آن بر تولرانس مرفين در درد حاصل از گره زدن عصب سياتيك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر ضد دردي عوامل گابائرژيك و تأثير آن بر تولرانس مرفين در درد حاصل از گره زدن عصب سياتيك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي و فارماكولوژي

تعداد صفحات :16

در تحقیق حاضر اثر آگونیست ها و آنتاگونیست های گیرنده ها گاما آمینوبوتیریك اسید (گابا) بر درد حاصل ازبستن عصب سیاتیك در موش سوری مطالعه شده است. اثر ضد دردی مرفین یا آگونیست های گیرنده های گابا در روزچهاردهم بعد از بستن یك طرفه عصب سیاتیك توسط آزمون صفحه داغ بررسی شده است. تزریق صفاقی مقادیر مختلف مرفین 9 mg/kg) و 6 و 3)، موسیمول 3 mg/kg) و 1، 0.5) یا باكلوفن 5 mg/kg)و 2.5، 1)، اثر ضد دردی وابسته به مقدار در موش های سالم و موش های با عصب سیاتیك بسته شده، نشان داده اندكه اثر ضد دردی مرفین فقط در موش های با عصب سیاتیك بسته شده به صورت معنی دار كمتر از موش های سالم بوده است. اثر ضد دردی موسیمول و باكلوفن در موش های با عصب سیاتیك بسته شده به ترتیب توسط آنتاگونیست ها، بیكوكولین و CGP35348 كاهش یافته است. مصرف مقادیر مختلف موسیمول یا باكلوفن همراه با مرفین 3 mg/kg در موش های با عصب سیاتیك بسته شده، سبب افزایش اثر ضد دردی مرفین شده است. تجویز زیرپوستی مقادیر مختلف نالوكسون 2 mg/kg) و 1، 0.5) قبل از موسیمول یا با كلوفن در موش های با عصب سیاتیك بسته شده سبب كاهش اثر ضد دردی موسیمول و با كلوفن به ترتیب ازطریق گیرنده های گابا Aو گابا B می شود و حداقل قسمتی از اثر ضددردی ایجاد شده توسط تحریك گیرنده گابا A ازطریق گیرنده های اوپیوییدی وساطت می شود.
كلید واژه: اثر ضد دردی، موسیمول، باكلوفن، محدودیت عصب سیاتیك، موش سوری

توضیحات بیشتر