فایل ورد تاثير بروموكرپتين بر علايم منفي اسكيزوفرنيا : يك مطالعه دوسو كور

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير بروموكرپتين بر علايم منفي اسكيزوفرنيا : يك مطالعه دوسو كور دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير بروموكرپتين بر علايم منفي اسكيزوفرنيا : يك مطالعه دوسو كور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير بروموكرپتين بر علايم منفي اسكيزوفرنيا : يك مطالعه دوسو كور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير بروموكرپتين بر علايم منفي اسكيزوفرنيا : يك مطالعه دوسو كور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :9

نشانه های منفی اسكیزوفرنیا همچنین یكی از مشكلات جدی درمانی برسر راه بهبودی این اختلال بحساب می آیند. تاكنون تلاشهای زیادی جهت شناسایی داروهای موثر بر علائم منفی صورت گرفته است ولی علی رغم پیشرفتهای زیادی كه در این مسیر حاصل شده هنوز درمان این علائم موفقیت چشمگیری نداشته است. مطالعه حاضر تاثیر بروموكرپتین (آگونیست دوپامین) را بر روی نشانه های منفی اسكیزوفرنیا مورد بررسی قرار می دهد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات دو سوكور تحت كنترل دارونما با جابجایی بیماران بین دو گروه آزمودنی و دارونما بود. بمنظور كنترل هرچه بیشتر عوامل مداخله گر، بیماران با معیارهای برجستگی علائم منفی، فقدان مواردی چون افسردگی، عوارض دارویی، سایكوز فعال، بیماری جسمی ناتوان كننده، سوء مصرف مواد، استفاده از داروهای ضد افسردگی، و نیز فقدان بیماریهایی كه مانع مصرف بروموكریپتین می شوند، انتخاب شدند. از میان 60 بیمار تحت درمان گروه پیگیری (follow up group)،14 بیمار واجد شرایط ورود به مطالعه بودند. دو نفر از این تعداد از ورود به مطالعه خودداری نمودند. بقیه بیماران بطور تصادفی به دو گروه آزمودنی و دارونما تقسیم شدند و بمدت 13 هفته تحت پیگیری قرارگرفتند(طی 6 هفته اول گروه آزمودنی دارو و گروه دیگر دارونما و یك هفته هر دو گروه دارونما دریافت نمودند. در نهایت طی 6 هفته بعدی با جابجایی گروه آزمودنی و دارونما پیگیری ادامه یافت) درطول مدت مطالعه بیماران با دوز 15 میلی گرم بروموكریپتین تحت درمان قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری تست (Syndrome Scale Positive and Negative)PANSS بود كه آزمونی استاندارد برای اندازه گیری نشانه های مثبت و منفی است. داده های بدست آمده با روش ویلكاكسون و با استفاده از نرم افزار SPSS به دو شیوه مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. این پژوهش نشان داد كه اضافه نمودن یك آگونیست دوپامین مانند بروموكریپتین اثرات معنی داری بر روی علائم منفی دارد. بروموكریپتین ضمن اینكه خطر سایكوز را افزایش نمی دهد باعث كاهش نشانه های منفی اسكیزوفرنیا می شود.
كلید واژه: اسكیزوفرنیا ، علایم منفی، آگونیست دوپامین، بروموكریپتین

توضیحات بیشتر