فایل ورد بررسي مقايسه اي Recruitement Interval عضله واستوس مدياليس در افراد سالم و بيماران مبتلا به درد پاتلوفمورال قبل و بعد از تقويت اختصاصي عضله

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسه اي Recruitement Interval عضله واستوس مدياليس در افراد سالم و بيماران مبتلا به درد پاتلوفمورال قبل و بعد از تقويت اختصاصي عضله دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسه اي Recruitement Interval عضله واستوس مدياليس در افراد سالم و بيماران مبتلا به درد پاتلوفمورال قبل و بعد از تقويت اختصاصي عضله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسه اي Recruitement Interval عضله واستوس مدياليس در افراد سالم و بيماران مبتلا به درد پاتلوفمورال قبل و بعد از تقويت اختصاصي عضله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اي Recruitement Interval عضله واستوس مدياليس در افراد سالم و بيماران مبتلا به درد پاتلوفمورال قبل و بعد از تقويت اختصاصي عضله :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :5

با توجه به اینكه یكی از مهمترین علل دردهای ناحیه كشكك عدم هماهنگی در انقباض دو سر داخلی و خارجی عضله چهار سر ران و در نهایت ضعف عضله واستوس مدیالیس است، جهت بررسی میزان ضعف این عضله و اهمیت آن در ایجاد دردهای ناحیه كشكك، این پژوهش انجام شد. ثبت Recruitement Interval) RI ) عضله واستوس مدیالیس ازطریق الكترومیوگرافی روشی مناسب جهت مقایسه تغییرات آن در افراد سالم و بیمار است و می تواند شاخصی در جهت ارزیابی ضعف عضله و نحوه عملكرد واحدهای حركتی نیز باشد. در این مطالعه تاثیر تمرینات تقویتی اختصاصی عضله چهار سر ران بر روی RI واستوس مدیالیس در افراد سالم و بیماران مبتلا به درد پاتلوفمورال بررسی گردید. بهمین منظور 27 فرد سالم (میانگین سنی 3.4± 21.4 سال) و 17 بیمار (میانگین سنی 2.6±24.1 سال) در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. با آغاز انقباض، دسته های هر واحد حركتی وارد عمل شدند و باكنترل انقباض، RI را تعیین نمودند سپس افراد هر دو گروه بمدت ده جلسه تحت تمرین درمانی در زنجیره حركتی بسته( شامل حركت نیمه چمباتمه و بالارفتن از پهلو) قرار گرفتند و پس از آن مجدداً RI اندازه گیری شد. اختلاف معنی داری بین RI قبل و بعد از برنامه تمرینی در آزمونهای درون گروهی و برون گروهی پیدا شد.(p<0.0001). می توان گفت تمرین در زنجیره حركتی بسته سبب كاهش RI و تقویت عضله واستوس مدیالیس در تمام افراد مورد مطالعه گردید. با استفاده از این روش می توان میزان ضعف عضله واستوس مدیالیس را مشخص نمود و با سنجش آن قبل و پس از تمرینات تقویتی اختصاصی عضله، پاسخ به درمان را ارزیابی نمود و در انتخاب صحیح روشهای درمانی مبتلا به درد پاتلوفمورال از این روش سود جست.
كلید واژه: درد پاتلوفمورال ، Recruitment Interval، عضله واستوس مدیالیس ، الكترومیوگرافی

توضیحات بیشتر