فایل ورد مقايسه ميزان بروز عارضه تهوع و استفراغ در دو روش بيحسي اپي دورال و بيهوشي عمومي پس از عمل هيستركتومي شكمي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ميزان بروز عارضه تهوع و استفراغ در دو روش بيحسي اپي دورال و بيهوشي عمومي پس از عمل هيستركتومي شكمي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ميزان بروز عارضه تهوع و استفراغ در دو روش بيحسي اپي دورال و بيهوشي عمومي پس از عمل هيستركتومي شكمي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ميزان بروز عارضه تهوع و استفراغ در دو روش بيحسي اپي دورال و بيهوشي عمومي پس از عمل هيستركتومي شكمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ميزان بروز عارضه تهوع و استفراغ در دو روش بيحسي اپي دورال و بيهوشي عمومي پس از عمل هيستركتومي شكمي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :5

بمنظور بررسی تاثیر نوع بیهوشی بر روی میزان بروز تهوع و استفراغ پس از عمل، دریك مطالعه بالینی 61 بیمار كاندید عمل هیستركتومی شكمی بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم و با دو روش بیحسی اپی دورال (n=34) و عمومی (n=27) تحت بیهوشی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به حوادث 24 ساعت پس از عمل در مورد بروز تهوع و استفراغ بروش یك سوكور جمع آوری گردید. در گروه بیهوشی عمومی قبل از القاء بیهوشی به بیماران فنتانیل بمیزان 1µg/kg و مورفین بمیزان 0.1mg/kg تجویز شد. القاء بیهوشی با استفاده از تیوپنتال (5 mg/kg) و ساكسینیل كولین (1 mg/kg) صورت گرفت و بیهوشی با هالوتان و اكسید نیتروژن (NO) ادامه داده شد. همچنین از پانكرونیم جهت شلی عضلانی و داروهای بازگرداننده (نئوستیگمین و آتروپین) در انتهای عمل استفاده شد. درگروه بیحسی اپی دورال ازداروهای بیحسی موضعی استفاده شد(بوپیواكائین و لیدوكائین) ولی هیچ گونه داروی مخدر اپی دورال تجویز نشد. میزان بروز تهوع و استفراغ (post Operative Nausea and Vomiting PONV) در گروه بیهوشی عمومی 74% و در گروه اپی دورال 41% بود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود(p=0.02) همچنین میزان بروز عارضه تهوع و استفراغ بر حسب شدت این عارضه و در رابطه با نوع بیهوشی تعیین شد.
كلید واژه: بیحسی اپی دورال ، بیهوشی عمومی ، هیستركتومی شكمی ، تهوع و استفراغ پس از عمل، داروهای مخدر

توضیحات بیشتر