فایل ورد مقايسه روش ايميونوفلورسنت مونوكلونال آنتي بادي مستقيم و رنگ آميزي كاينيون اسيد فاست در تشخيص آزمايشگاهي كريپتوريديوزيس

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه روش ايميونوفلورسنت مونوكلونال آنتي بادي مستقيم و رنگ آميزي كاينيون اسيد فاست در تشخيص آزمايشگاهي كريپتوريديوزيس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه روش ايميونوفلورسنت مونوكلونال آنتي بادي مستقيم و رنگ آميزي كاينيون اسيد فاست در تشخيص آزمايشگاهي كريپتوريديوزيس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه روش ايميونوفلورسنت مونوكلونال آنتي بادي مستقيم و رنگ آميزي كاينيون اسيد فاست در تشخيص آزمايشگاهي كريپتوريديوزيس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه روش ايميونوفلورسنت مونوكلونال آنتي بادي مستقيم و رنگ آميزي كاينيون اسيد فاست در تشخيص آزمايشگاهي كريپتوريديوزيس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :10

در حال حاضر كریپتوسپوریدیوم پاروم بعنوان یك عامل بیماریزای بازپدید(re-appeared) انسانی و یكی از چهار عامل بیماریزای روده ای مهم مولد اسهالهای مرگبار در افراد مبتلا به نارسائیهای ایمنی درسطح جهان مطرح است. در این راستا تشخیص آزمایشگاهی دقیق و سریع عامل بیماریزا می تواند در جلوگیری از پیشرفت بیماری نقش مهمی داشته باشد. از اینرو درمطالعه اخیر ایمونوفلورسنت مستقیم با استفاده از آنتی بادی مونوكلونال كونژوگه بعنوان یك روش تشخیص دقیق، سریع و آسان با روش رنگ آمیزی اسیدفاست كاینیون كه یك روش رنگ آمیزی رایج آزمایشگاهی است- مورد بررسی و ارزیابی همه جانبه قرار گرفت. بهمین منظور بمدت 6 ماه نمونه مدفوع 340 فرد سالم، 185 بیماران تحت شیمی درمانی و 170 كودكان زیر 10 سال مبتلا به اسهالهای طولانی برای تشخیص اووسیستهای كریپتوسپوریدیوم با دو روش ایمونوفلورسانس و رنگ آمیزی فوق الذكر مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصله بشرح زیر خلاصه شد:1-حساسیت، ویژگی، دقت و سهولت دركار با روش ایمونوفلورسانس (درمقایسه با روش رنگ آمیزی كاینیون) 100% بود. 2- برتری حداقل قدرت تشخیص بوسیله كارشناس با روش ایمونوفلورسانس 8 برابر روش رنگ آمیزی بود. بعبارت دیگر حداقل تعداد اووسیستهای انگل درهرمیلی متر مدفوع مایع برای تشخیص با روش ایمونوفلورسانس مستقیم 7500 عدد بود درحالیكه این رقم با روش رنگ آمیزی به 60000 عدد می رسید. مدت زمان لازم برای تشخیص با روش اول در حدود یك دقیقه و با روش دوم 5 دقیقه بود. 3- با روش یك سوكور (Single Blind) برتری چشمگیرمهارت یك كارشناس آزمایشگاه با تجربه درتشخیص اووسیستهای كریپتوسپوریدیوم كه بسیار كوچك و بسادگی با اجرام مشابه قابل اشتباه هستند- با استفاده از روش ایمونوفلورسانس نسبت بروش رنگ آمیزی نشان داده شد. 4- در این مطالعه اووسیست ازنمونه های مدفوع 0.7% از افراد سالم، 0.5% از افراد تحت شیمی درمانی و 4.1% ازكودكان مبتلا به اسهالهای طولانی مدت جدا گردید. در مواردیكه با تجویز مترونیدازول سیر بیماری متوقف گردید، تقویت سیستم ایمنی بیمار حائز اهمیت بود.
كلید واژه: فلورسنت آنتی بادی مستقیم ، رنگ آمیزی كاینیون اسیدفاست ، كریپتوسپوریدیوزیس

توضیحات بیشتر