فایل ورد اندازه گيري فعاليت آدنيليل سيكلاز غشاي سلولي در حضور پروتيين كموتاكسيك ماكروفاژ

لینک دانلود

 فایل ورد اندازه گيري فعاليت آدنيليل سيكلاز غشاي سلولي در حضور پروتيين كموتاكسيك ماكروفاژ دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اندازه گيري فعاليت آدنيليل سيكلاز غشاي سلولي در حضور پروتيين كموتاكسيك ماكروفاژ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اندازه گيري فعاليت آدنيليل سيكلاز غشاي سلولي در حضور پروتيين كموتاكسيك ماكروفاژ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اندازه گيري فعاليت آدنيليل سيكلاز غشاي سلولي در حضور پروتيين كموتاكسيك ماكروفاژ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :6

هدف از این پژوهش اندازه گیری فعالیت آنزیم آدنیلیل سیكلاز غشاء سلولی جهت بررسی نقش پروتئین كموتاكسیك ماكروفاژ بود. آنزیم آدنیلیل سیكلاز یك آنزیم غشاء سیتوپلاسمی است كه تبدیل مولكول ATP را به cAMP كاتالیز می كند. فعالیت آنزیمی آدنیلیل سیكلاز ازطریق بررسی توانایی پروتئین كموتاكسیك ماكروفاژ درمهاركردن فعالیت القاء شده توسط فورسكولین (forskolin) بر روی این آنزیم اندازه گیری شد. اندازه گیری فعالیت آنزیم آدنیلیل سیكلاز با استفاده از روش Weign صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد كه فعالیت آنزیم آدنیلیل سیكلاز درحضور پروتئین كموتاكسیك ماكروفاژ نسبت به حالت كنترل كاهش می یابد. فعالیت آنزیم آدنیلیل سیكلاز درشرایط كنترل برابر با 6.83±0.45 µmolcAMP/mgpro./min و در حضور پروتئین كموتاكسیك ماكروفاژ برابر با 2.11±0.15 µmolcAMP/mgpro./min بود. نتیجه آنكه پروتئین كموتاكسیك ماكروفاژ فعالیت آنزیم آدنیلیل سیكلاز را تا 79.9% كاهش می دهد. نتایج حاصل نشان می دهند كه اندازه گیری فعالیت آنزیم آدنیلیل سیكلاز غشاء سلولی در مطالعه نقش و عمل پروتئین كموتاكسیك ماكروفاژ قابل استفاده است.
كلید واژه: آنزیم آدنیلیل سیكلاز ، پروتیین كموتاكسیك ماكروفاژ

توضیحات بیشتر