فایل ورد بررسي شيوع درد گردن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي فيزيوتراپي شهر تهران طي شش ماهه اول سال 1377

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شيوع درد گردن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي فيزيوتراپي شهر تهران طي شش ماهه اول سال 1377 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شيوع درد گردن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي فيزيوتراپي شهر تهران طي شش ماهه اول سال 1377  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شيوع درد گردن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي فيزيوتراپي شهر تهران طي شش ماهه اول سال 1377،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شيوع درد گردن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي فيزيوتراپي شهر تهران طي شش ماهه اول سال 1377 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :8

این مطالعه مقطعی بر روی بیماران مراجعه كننده به درمانگاههای فیزیوتراپی شهر تهران انجام شد و هدف اصلی تعیین شیوع شش ماهه درد گردن در بیماران مراجعه كننده به درمانگاههای فیزیوتراپی تهران بزرگ بود. جهت این بررسی شهر تهران به پنج منطقه تقسیم شد، سپس در هر منطقه یك یا دو درمانگاه بطور تصادفی برای جمع آوری اطلاعات انتخاب شدند. افراد مورد مطالعه شامل تمام مراجعه كنندگان به درمانگاههای فیزیوتراپی (1272 نفر) بودند.شیوع شش ماهه درد گردن در مراجعه كنندگان به درمانگاهها 12.4-9 درصد و بطور متوسط10.7% بود. میزان شیوع در زنان 11.9% و در مردان 10.2% بدست آمد. اختلاف معنی داری در شیوع درد گردن بین زنان و مردان و همچنین بین مناطق پنج گانه دیده نشد.
كلید واژه: شیوع درد گردن، فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر