فایل ورد كراتوكونوس و بيماريهاي مادرزادي دژنراتيو قلبي

لینک دانلود

 فایل ورد كراتوكونوس و بيماريهاي مادرزادي دژنراتيو قلبي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد كراتوكونوس و بيماريهاي مادرزادي دژنراتيو قلبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد كراتوكونوس و بيماريهاي مادرزادي دژنراتيو قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد كراتوكونوس و بيماريهاي مادرزادي دژنراتيو قلبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: افزایش شیوع بیماریهای مادرزادی دژنراتیو قلبی در كسانیكه كراتوكونس چشمی دارند در گزارشهای متعددی بیان شده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان همبستگی بیماریهای مادرزادی قلبی با كراتوكونوس می باشد.مواد و روش ها: دراین مطالعه موردی - شاهدی 30 بیمار پی درپی كراتوكونوسی به همراه 30 فرد با همان طیف سنی و جنسی بدون بیماری كراتوكونوس مورد معاینه اكوكاردیوگرافی و سمع قلبی قرار گرفتند. اندازه های بدست آمده در دو گروه از نظر وجود بیماریهای مادرزادی قلبی با استفاده از نسبت (odds ratio) مقایسه شدند.یافته ها: پرولاپس دریچه میترال در 90% افراد گروه كراتوكونوسی وجود دارد كه این نسبت در گروه كنترل 40% بود(odds ratio=13.5) . همچنین ارتباط معنی داری بین باز بودن سوراخ بین دو دهلیز «P.F.O» (گروه مورد 63.3%، گروه كنترل = 26.6% و (odds ratio=4.75 و پرولاپس دریچه سه لختی «T.V.P» (گروه مورد 40%، گروه كنترل 13.3 و (odds ratio=4.33 و كراتوكونوس مشاهده شد. نتیجه گیری: ارتباط معنی دار آماری بین كراتوكونوس و بیماری های مادرزادی قلبی وجود دارد كه حدس زده می شود نشانه یك بیماری فراگیرتر متابولیسم كلاژن باشد و برای اثبات این پدیده نیاز به مطالعات بیوشیمیایی و كلینیكی بیشتر می باشد.
كلید واژه: بیماری مادرزادی قلب، پرولاپس دریچه میترال، باز بودن سوراخ بین دو دهلیز قلب، پرولاپس دریچه سه لختی

توضیحات بیشتر