فایل ورد شيوع بالاي هيپوتيروييدي نوزادان در تهران: نياز براي ملي نمودن طرح غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد

لینک دانلود

 فایل ورد شيوع بالاي هيپوتيروييدي نوزادان در تهران: نياز براي ملي نمودن طرح غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شيوع بالاي هيپوتيروييدي نوزادان در تهران: نياز براي ملي نمودن طرح غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شيوع بالاي هيپوتيروييدي نوزادان در تهران: نياز براي ملي نمودن طرح غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شيوع بالاي هيپوتيروييدي نوزادان در تهران: نياز براي ملي نمودن طرح غربالگري كم كاري مادرزادي تيروييد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :20

بررسیهای اولیه طرح غربالگری كم كاری مادرزادی تیرویید مركز تحقیقات غدد درون ریز، حاكی از عملی بودن (feasibility) طرح در كشور، بدلیل كاهش قابل توجه در میزان فراخوان ناشی از هیپرتیروتروپینمی به دنبال رفع كمبود ید بوده است. در این بررسی میزان بروز هیپوتیروییدی نوزادان و عملكرد اجرایی طرح در سه سال اول برنامه غربالگری گزارش میشود. در خارج از نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی (PHC) بیمارستانهای مهدیه، طالقانی، شهدا، لقمان حكیم، طرفه، الغدیر و شهید اكبرآبادی در تهران و در داخل نظام PHC بیمارستان سوم شعبان و مركز تسهیلات زایمانی آبسرد از شبكه بهداشتی درمانی دماوند، بتدریج تحت پوشش طرح غربالگری قرار گرفتند. خون بند ناف روی كاغذ فیلتر جهت بررسی غلظت TSH گرداوری و به آزمایشگاه مركزی مركز تحقیقات غدد ارسال شد. موارد با TSH20 (mU/L) فراخوان و TSHو T4 وریدی نوزاد و ید ادراری مادر و نوزاد اندازه گیری شد. نوزادان با TSHو T4 وریدی غیر طبیعی در 14-7 روزگی (بترتیب بیشتر از 10mU/L و كمتر از 6.5g/dl) هیپوتیرویید محسوب شده، در همان روز تحت اسكن تیرویید (99mTc)، رادیوگرافی زانوها و سپس درمان جایگزینی با L-T4 قرار گرفتند. پارامترهای ارزیابی عملكرد طرح، دموگرافیك و دیگر متغیرها نظیرنسبت خانوادگی والدین در ارتباط با موارد هیپوتیرویید مورد بررسی واقع شد. تعداد 16124 نوزاد از نظر غلظت TSH از اسفند 76 لغایت اسفند 79 (37 ماه) مورد ارزیابی قرار گرفتند.90% نمونه های مربوط به كل زایمانها ارسال شدند. 2/0% نمونه ها غیر قابل قبول بودند. میزان فراخوان 1.4% و میزان بروز بیماری 1 در 950 تولد بدست آمد. زمان سپری شده از تولد تا شروع درمان 5 ± 11 روز بود. میانه ید ادرار مادر و نوزاد به ترتیب (8-40) 18.3g/dl و (7.8-45) 38.9g/dl بود. از 17 كودك با كم كاری تیرویید 12 نفر دارای TSH بیشتر از 100mu/L، 2 نفر بین 50-100، صفر نفر بین 40-50 و سه نفر بین 20-40 بودند. در 11 نفر از نوزادان هیپوتیرویید ازدواجهای خانوادگی والدین وجود داشت و در 5 مورد نسبت فامیلی والدین وجود نداشت. با توجه به میزان پوشش دهی طرح، درصد پایین نمونه های غیرقابل قبول و میانگین فاصله زمانی تولد تا شروع درمان، عملكرد طرح در دو نظام خارج و داخل PHC مناسب است. پایین بودن میزان فراخوان حاكی از عملی بودن اجرای طرح می باشد. ازدواجهای خانوادگی ممكن است در افزایش بروز بیماری نقش داشته باشد. مناسب و عملی بودن طرح همراه با میزان بالای هیپوتیروییدی نوزادان تاكیدی بر نیاز به گسترش طرح به مناطق دیگر و ملی نمودن آن است.
كلید واژه: غربالگری نوزادان، كرتینسیم، كم كاری مادرزادی تیرویید، خون بند ناف، TSH

توضیحات بیشتر