فایل ورد بررسي اپيدميولوژيك هيپرليپيدمي، چاقي و فزوني فشارخون در روستاهاي استان تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اپيدميولوژيك هيپرليپيدمي، چاقي و فزوني فشارخون در روستاهاي استان تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اپيدميولوژيك هيپرليپيدمي، چاقي و فزوني فشارخون در روستاهاي استان تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اپيدميولوژيك هيپرليپيدمي، چاقي و فزوني فشارخون در روستاهاي استان تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اپيدميولوژيك هيپرليپيدمي، چاقي و فزوني فشارخون در روستاهاي استان تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :13

با توجه به اینكه چاقی، افزایش فشارخون و بالا بودن چربیهای خون در ابتلا به آترواسكلروز كه جزو علل اصلی مرگ و میر است، از عوامل خطرزا محسوب میشود و با توجه به عدم وجود مطالعات همه گیرشناختی كافی در این زمینه، به خصوص در جوامع روستایی كشور این مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای روی 2705 نفر از ساكنان روستاهای استان تهران با سن بالای 30 سال شامل 1296 (48%) مرد و 1409 (52%) زن صورت گرفت. جهت اندازه گیری كلسترول، تری گلیسیرید و HDL نمونه خون ناشتا گرفته شد.LDL از طریق فرمول محاسبه گردید. میزان فشارخون، وزن و قد اندازه گیری و نمایه توده بدن محاسبه شد. نسبت دور كمر به دور باسن به عنوان عامل تعیین چاقی شكمـی محاسبه شـد. میانگیـن نمـایه توده بدن در زنان 1/5±2/28 در مقایسـه با مـردان 9/3±4/25 افزایـش نشـان داد (P<0.001). افراد مورد بررسی دارای چاقی متوسط و شدید بودند. میانگین فشارخون دیاستولی و سیستولی بترتیب 3/12±72 و 22±122 میلیمتر جیوه بود و میزان آن در زنان نسبت به مردان بیشتر بود. 1/11% و 2/22% افراد مورد بررسی دارای فزونی فشارخون دیاستولی و سیستولی بودند. میانگین تری گلیسیرید 151±191 میلی گرم در دسی لیتر بود و اختلافی بین دو جنس مشاهده نشد. 7/32% افراد مورد بررسی دارای تری گلیسیریدمی و 4/15% دارای كلسترولمی بودند. میانگین LDL زنان در مقایسه با مردان بیشتر بود (6/38±129، 35±118 میلی گرم در دسی لیتر،(P<0.001) از نظر نسبت چاقی LDL/HDL و /HDL كلسترول اختلافی بین زنان و مردان دیده نشد. با ازدیاد سن به استثنای HDL كلیه متغیرها افزایش پیدا میكردند. در مورد BMI و WHR این افزایش تا 50 سالگی و در مورد چربیها تا ششمین دهه زندگی ادامه یافت. با ازدیاد وزن، چربیها و فشارخون افزایش پیدا نمود. شیوع فزونی فشار دیاستولی و سیستولی در افراد چاق 8/12% و 5/23% و در افراد غیرچاق 3/8% و 20% بود. شیوع تری گلیسیریدمی و كلسترولمی در افراد چاق بترتیب 5/42% و 5/16% و در افراد غیرچاق 5/16% و 6/8% بود. با توجه به افزایش چشمگیر میزان تری گلیسیرید، غلظت كلسترول، وزن و فشارخون در افراد مورد بررسی، ضروری به نظر میرسد كه پژوهشهای گسترده ای در زمینه تعیین عوامل محیطی بویژه نقش برنامه های غذایی و فعالیت بدنی و ارایه راه حلهای مناسب برای پیشگیری از عوامل خطرزا صورت گیرد.
كلید واژه: هیپرلیپیدمی، چاقی، پرفشاری خون

توضیحات بیشتر