فایل ورد مقايسه سطح هورمونهاي جنسي و اسپرموگرام قبل و بعد از پيوند موفق كليه

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه سطح هورمونهاي جنسي و اسپرموگرام قبل و بعد از پيوند موفق كليه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه سطح هورمونهاي جنسي و اسپرموگرام قبل و بعد از پيوند موفق كليه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه سطح هورمونهاي جنسي و اسپرموگرام قبل و بعد از پيوند موفق كليه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه سطح هورمونهاي جنسي و اسپرموگرام قبل و بعد از پيوند موفق كليه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :9

هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه هورمونهای جنسی و اسپرموگرام در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن كلیه تحت درمان همودیالیز و به دنبال پیوند موفق كلیه میباشد. این مطالعه به روش مورد شاهدی طی سالهای 1377 و 1378 در بیمارستان سینا انجام شد. در 30 مرد تحت درمان همودیالیز با متوسط سن 38 سال (24 تا 52 سال) كه حداقل 6 ماه دیالیز شده بودند، میزان پلاسمایی هورمونهای جنسی (FSH، LH، تستوسترون و پرولاكتین) و اسپرموگرام اندازه گیری شد و اندازه گیری بررسی مجدد 6 ماه بعد به دنبال پیوند موفق كلیه انجام گردید. گروه كنترل شامل30 مرد سالم با متوسط سنی 37 سال (22 تا 52 سال) نیز تحت بررسی آزمایشهای هورمونی و اسپرموگرام قرار گرفتند. آزمایشهای هورمونی با روش RIA و اسپرموگرام به وسیله میكروسكوپ نوری انجام شده است. میزان پرولاكتین،FSH و LH در افراد همودیالیزی نسبت به افراد سالم بالاتر و میزان تستوسترون پایین تر بود. پرولاكتین متوسط 16.6ng/ml (p=0.004, 2.2-16.5)، FSH میانگین 9.6 nlU/ml (P=0.001, 2.5-20)، LH، میانگین 8.5nlU/ml (P=0.004, 2.2-16.5) و تستوسترون میانگین3.92ng/ml (9-1، 0.02) اندازه گیری شد. همچنین در افراد همودیالیزی میانگین میزان مورفولوژی طبیعی 31/55% (80-30)(P=0.002) بود و حركت متوسط اسپرم 62/50%. (P=0.001, 35-70) اندازه گیری شد. در شمارش اسپرم متوسط 60.62mil/ml (P=0.05, 40-75) نسبت به افراد طبیعی هم سن خود كمتر بود. 6 ماه بعد از پیوند موفق كلیه میانگین میزان پرولاكتین 52/10 (P=0.001, 2-25)،FSH متوسط 04/7 (P=0.01, 2-12) و LH متوسط 8.75 (P=0.001, 1.5-16.5) به میزان معنی داری كمتر شده و میانگین میزان تستوسترون 4.5 (P=0.005, 1.7-8.5) افزایش یافته بود. در اسپرموگرام بیماران بعد از پیوند موفق كلیه اگر چه شمارش اسپرم 06/64 (P=0.068, 45-80) و میانگین مورفولوژی طبیعی 87/56 (P=0.33, 40-75) بهبود داشت، اما غیر حركت میانگین اسپرم 56/56% (P=0.006, 50-75) از نظر آماری معنی دار بود. این مطالعه نشان میدهد اختلال هورمونهای جنسی و اسپرموگرام در افراد مبتلا به نارسایی مزمن كلیه تحت درمان همودیالیز شایع میباشد و پیوند موفق كلیه موجب بهبود اختلالات هورمونهای جنسی (پرولاكتین، FSH،LH و تستوسترون) اسپرموگرام میشود.
كلید واژه: هورمونهای جنسی، اسپرموگرام، پیوند كلیه، همودیالیز

توضیحات بیشتر