فایل ورد تظاهرات سونوگرافيك و تغييرات حجم تيروييد در اختلالهاي تيروييدي بعد از زايمان

لینک دانلود

 فایل ورد تظاهرات سونوگرافيك و تغييرات حجم تيروييد در اختلالهاي تيروييدي بعد از زايمان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تظاهرات سونوگرافيك و تغييرات حجم تيروييد در اختلالهاي تيروييدي بعد از زايمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تظاهرات سونوگرافيك و تغييرات حجم تيروييد در اختلالهاي تيروييدي بعد از زايمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تظاهرات سونوگرافيك و تغييرات حجم تيروييد در اختلالهاي تيروييدي بعد از زايمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :8

اختلالهای عملكرد تیرویید كه در سال اول بعد از زایمان رخ میدهد اختلال عملكرد تیرویید به دنبال زایمان (PPTD) نامیده شده و به عنوان یك واكنش ایمونولوژیك از سالهای قبل مورد توجه پژوهشگران بوده است. این بیماری شامل بیماری گریوز، هیپوتیروییدی و تیروییدیت بعد از زایمان میشود. تظاهرات سونوگرافیك این بیماری بصورت هیپواكوژنیسیتی منتشر یا مولتی فوكال نسج تیرویید گزارش شده است. هدف از این مطالعه مقایسه حجم تیرویید و تظاهرات سونوگرافیك در گروهی از بیماران تهرانی مبتلا به PPTD با گروه شاهد است. از 120 مادر مبتلا به 65PPTD نفر با انجام سونوگرافی موافقت كردند. به عنوان گروه شاهد نیز 97 مادر سالم بعد از زایمان انتخاب گردیدند. معاینه بالینی تیرویید و انجام سونوگرافی از زمان تشخیص تا بهبودی بیماری بصورت ماهیانه انجام گرفت. حجم تیرویید اندازه گیری و اكوژنیسیتی آن مطالعه گردید. 7/6% گروه شاهد و 8/21% گروه بیمار دارای گواتر قابل مشاهده بودند (P<0.001). تغییرات هیپواكوژنیسیتی واضح در 5/98% گروه بیمار و 7% گروه شاهد وجود داشت (P<0.01). وجود گره در 8% گروه بیمار و1% گروه شاهد مشاهده شد. این تغییرات در سونوگرافی های پیگیری ماهانه تا زمان بهبود بیماری همچنان وجود داشت و شدت تغییرات متناسب با شدت درگیری بیماری بود. میانگین حجم تیرویید بیماران درشروع بیماری 77% بیش از میانگین حجم تیرویید گروه شاهد بود (P<0.005). با بهبود بیماری میانگین حجم تیرویید بیماران 25% نسبت به شروع بیماری كاهش پیدا كرد، ولی در مقایسه با میانگین حجم تیرویید گروه شاهد كمی بیشتر بود. این مطالعه اهمیت سونوگرافی را در كنار تستهای آزمایشگاهی و سطح آنتی بادیها در تایید التهاب تیرویید و نیز سیر بیماری و عود بعدی نشان میدهد.
كلید واژه: سونوگرافی، اختلال عملكرد تیرویید، زایمان، حجم تیرویید

توضیحات بیشتر