فایل ورد تاثير ويتامين C مكمل بر هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ويتامين C مكمل بر هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ويتامين C مكمل بر هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ويتامين C مكمل بر هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ويتامين C مكمل بر هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :8

هموگلوبین گلیكوزیله (HbA1C) به عنوان شاخص كنترل دیابت قندی و گلیكوزیله شدن پروتیینها شناخته شده است. شواهدی مبنی بر نقش ویتامین C در جلوگیری از گلیكاسیون هموگلوبین موجود است. بنابراین، در این مطالعه ما اثرات ویتامین C را بر سطح هموگلوبین گلیكوزیله (HbA1C) در بیماران دیابت نوع 2 بررسی كردیم. این مطالعه بصورت كارازمایی بالینی بر روی 18 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 (14 زن و 4 مرد) انجام شد. در این مطالعه 1000 میلیگرم ویتامین C مكمل (4 دوز 250 میلی گرمی) در روز به مدت 6 هفته مورد استفاده قرار گرفت. نمایه توده بدنـی (BMI)، یادآمد سه روزه غذایی، گلوكز پلاسمای ناشتا و هموگلوبین گلیكوزیله قبل و بعد از تجویز مكمل ویتامین C اندازه گیری شد. نتایج توسط آزمون t برای نمونه های جفت تحلیل گردید و حد معنی دار آماری 0.05 در نظر گرفته شد. هموگلوبین گلیكوزیله در پایان مطالعه به طرز معنی داری كاهش یافت (P<0.015). قند پلاسمای ناشتا مختصری افزایش یافت ولی معنی دار نبود. نتایج ما نشان میدهد كه ویتامین C كه شباهت های ساختاری با گلوگز دارد، میتواند از طریق رقابت با گلوگز میزان گلیكوزیله شدن هموگلوبین را در بیماران دیابت نوع 2 كاهش دهد. این اثر میتواند برای كنترل مكانیسم آسیب زایی گلیكوزیله شدن پروتیین در دیابت، بعد از انجام مطالعات دقیق تر، بكار رود.
كلید واژه: دیابت قندی، ویتامین C، قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیكوزیله، نمایه توده بدنی

توضیحات بیشتر