فایل ورد بررسي ميزان شيوع تومور كارسينوييد در نمونه هاي آپاندكتومي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان شيوع تومور كارسينوييد در نمونه هاي آپاندكتومي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان شيوع تومور كارسينوييد در نمونه هاي آپاندكتومي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان شيوع تومور كارسينوييد در نمونه هاي آپاندكتومي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان شيوع تومور كارسينوييد در نمونه هاي آپاندكتومي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :8

تومور كارسینویید شایعترین تومور آپاندیس و از منشا سلولهای نوروآندوكرین میباشد. 80% موارد این تومور در دستگاه گوارش است و برطبق برخی گزارشها شایعترین محل پیدایش آن آپاندیس قلمداد گردیده است. این نئوپلاسم در 0.3 تا 0.5% نمونه های آپاندكتومی یافت میگردد. سن متوسط در زمان تشخیص 30 سال و نئوپلاسم در زنان شایعتر از مردان است. احتمال وقوع متاستاز در تومورهای كارسینویید ارتباط مستقیم با اندازه نئوپلاسم دارد، به طوری كه در ضایعات با قطر كمتر از یك سانتیمتر احتمال متاستاز نادر است. تهاجم به مزوآپاندیس پیش آگهی را تغییر نخواهد داد. مطالعه حاضر به روش توصیفی جهت بررسی شیوع تومور كارسینویید بر روی 7447 نمونه آپاندكتومی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی انجام شده است. در این مطالعه شیوع تومور كارسینویید 0.24% در نمونه های آپاندكتومی میباشد. سن متوسط بروز علایم 31 سال و شیوع در زنان 5/2 در هزار و در مردان 3/2 در هزار گردید. تومور با انسداد مجرا میتواند آپاندیسیت حاد ایجاد نماید و اكثرا به طور اتفاقی در حین امتحان بافت شناختی (هیستولوژیك) یافت میگردد. بنابراین، امتحان آپاندیس در كلیه موارد آپاندكتومی از این نظر الزامی است. آنچه مشكل آفرین است مسایل درمانی و تصمیم گیری بعدی در مورد ادامه درمان به لحاظ امكان بدخیمی این تومور میباشد.
كلید واژه: تومور كارسینویید، آپاندیس

توضیحات بیشتر