فایل ورد دريافتهاي غذايي و چاقي در گروهي از نوجوانان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران

لینک دانلود

 فایل ورد دريافتهاي غذايي و چاقي در گروهي از نوجوانان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد دريافتهاي غذايي و چاقي در گروهي از نوجوانان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد دريافتهاي غذايي و چاقي در گروهي از نوجوانان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد دريافتهاي غذايي و چاقي در گروهي از نوجوانان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :14

هدف از این مطالعه بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی در یك گروه از نوجوانان تهرانی و تعیین همبستگی آن با انرژی، مواد مغذی دریافتی و توزیع انرژی مصرفی در طول روز میباشد. این مطالعه به شیوه مقطعی بر روی 177 پسر و 244 دختر 10 تا 19 ساله انجام شد. قد و وزن اندازه گیری و نمایه توده بدن محاسبه گردید. اضافه وزن و چاقی با استفاده از حدود مرزی مشخص شده برای نوجوانان تعیین گردید. انرژی دریافتی كل، درصد انرژی حاصل از پروتیین، كربوهیدرات و چربی و درصد انرژی بدست آمده از هر وعده و میان وعده با استفاده از دو روز یادآمد غذایی 24 ساعته ارزیابی شد. یافته ها نشان میدهند كه شیوع اضافه وزن و چاقی به ترتیب 7/10% و 1/5% در پسران؛ و 4/18% و 8/2% در دختران بود. انرژی دریافتی كل در پسران دارای اضافه وزن و چاقی بیشتر از پسران با وزن طبیعی بود (P<0.01). تركیب رژیم غذایی گروههای چاق و طبیعی تفاوت معنی داری با یكدیگر نداشت. نمایه توده بدن با تركیب رژیم غذایی ارتباط نداشت، ولی با درصد انرژی حاصل از صبحانه در دختران (P<0.01 و r=-0.18)؛ كل انرژی دریافتی روزانه در پسران (P<0.01 و r=0.23)؛ و درصد انرژی حاصل از ناهار در هر دو جنس ارتباط داشت (P<0.05 و r=0.16 در پسرانP<0.01 - وr=0.22 در دختران). اضافه وزن و چاقی در میان نوجوانان تهرانی از شیوع بالایی برخوردار است. در پسران نمایه توده بدن با انرژی دریافتی كل و توزیع انرژی در طول روز دارای ارتباط بود. اما در دختران نمایه توده بدن تنها با توزیع انرژی در طول روز رابطه نشان داد. ارتباطی بین تركیب رژیم غذایی و نمایه توده بدن در هیچكدام از دو جنس مشاهده نشد.
كلید واژه: چاقی، نوجوانان، ارزیابی تغذیه ای، انرژی دریافتی، صبحانه

توضیحات بیشتر