فایل ورد بررسي ناهنجاري هاي قامت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ناهنجاري هاي قامت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ناهنجاري هاي قامت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ناهنجاري هاي قامت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ناهنجاري هاي قامت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :14

هدف از این پژوهش، بررسی میزان شیوع ناهنجاری های وضع قامت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بود. در این تحقیق 13 مورد ناهنجاری های وضع قامت در 181 دانشجوی پسر و 194 دانشجوی دختر مورد بررسی قرار گرفت. شدت ناهنجاری ها به سه دسته شدید، متوسط و طبیعی تقسیم گردید و برای وضعیت شدید یک امتیاز، وضعیت متوسط 3 امتیاز و وضعیت طبیعی، 5 امتیاز منظور شد. در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل نتایج آماری از نرم افزار اس.پی.اس استفاده گردید. به منظور مقایسه میزان ناهنجاری ها در دو گروه دختران و پسران، از آزمون مربع کاری استفاده شد. نتایج حاصل، حاکی از آن است که آزمون شونده ها، به یک یا چند انحراف مبتلا می باشند. بر اساس آزمون مربع کاری، نتایج در بیشتر وضعیت ها، حاکی از تفاوت معنی دار میزان شیوع ناهنجاری ها در دو گروه دختران و پسران دانشجو می باشد و در بیشتر موارد، ناهنجاری ها در دختران، بیشتر از پسران است. شایع ترین انحراف در دختران، با 73.2 درصد، مربوط به کف پای صاف و در پسران، با 56.7 درصد مربوط به پشت گود است. کمترین انحراف، در دختران با 6.2 درصد، مربوط به پشت گود و در پسران، انحراف بالای تنه به عقب با 0.6 درصد است. در این تحقیق، از نمودار درجه بندی نیویورک جهت سنجش ناهنجاری های وضع قامت استفاده گردید.
كلید واژه: انتروپومتر، ناهنجاری وضع قامت، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز

توضیحات بیشتر