فایل ورد بررسي فرهنگ و روش اداره تعارض هاي درون پرسنلي بر طبق الگوي هافستد و توماس

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فرهنگ و روش اداره تعارض هاي درون پرسنلي بر طبق الگوي هافستد و توماس دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فرهنگ و روش اداره تعارض هاي درون پرسنلي بر طبق الگوي هافستد و توماس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فرهنگ و روش اداره تعارض هاي درون پرسنلي بر طبق الگوي هافستد و توماس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فرهنگ و روش اداره تعارض هاي درون پرسنلي بر طبق الگوي هافستد و توماس :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :17

ماهیت سازمان، به گونه ای است که زمینه مناسبی برای رشد و پرورش تعارض ها می باشد. در مدیریت امروز، وجود تعارض یک واقعیت سازمانی است و مدیران وظیفه دارند که این تعارض ها را در جهت تحقق اهداف سازمان و حیات و پیشرفت آن هدایت کنند. اما لازمه چنین امری به شناخت مدیران نسبت به جوانب این موضوع بستگی دارد. بنابراین، بررسی زمینه های تعارض، ضرورت دارد. پژوهش حاضر از میان علل و عوامل مرتبط و مؤثر بر پدیده تعارض، رابطه فرهنگ را با تعارض های درون پرسنلی و در میان مدیران میانی مرد بانک های ملت شهر کرمان گزارش می کند. به منظور تحقق اهداف تحقیق، فرهنگ جامعه آماری بر اساس الگوی هافستد و نحوه اداره تعارض های درون پرسنلی توسط آنها، بر اساس الگوی توماس، اندازه گیری شد. در مجموع، 49 آزمودنی در تحقیق شرکت داشتند. روش تحقیق، روش تحقیق همبستگی دو متغیری می باشد و هم چنین بر اساس داده های به دست آمده، ضریب همبستگی دو رشته ای، جهت تحلیل داده ها به کار برده شد و نتایج به دست آمده به شرح زیر است: 1. بین فاصله قدرت و استفاده از روش تطبیقی در مقابل مقام بالاتر در تعارض های سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. 2. بین فاصله قدرت و استفاده از روش اجباری در مقابل زیردست، رابطه مستقیم وجود دارد. 3. بین جمع گرایی و استفاده از روش اجتنابی در مقابل هم ردیف، رابطه مستقیم وجود دارد. 4. بین پرهیز از عدم اطمینان و استفاده از روش همکاری در مقابل مقام بالاتر، رابطه مستقیم وجود دارد. 5. بین زن گرایی و استفاده از روش اجباری در مقابل زیردست، رابطه معکوس وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق، به مدیران سازمان ها پیشنهاد می شود که در حل مسایل و مشکلات سازمانی، به ویژه مساله تعارض، به موضوع فرهنگ توجه خاصی مبذول دارند.
كلید واژه: فرهنگ، تعارض، فرهنگ سازمانی، تعارض های درون پرسنلی، الگوی هافستد، الگوی توماس

توضیحات بیشتر