فایل ورد كارسينوم فوليكولر تيروييد همراه با نماي آشيانه اي غالب و رسوب ماده هيالين ائوزينوفيليك؛ نمايي غيرعادي، شبيه كارسينوم مدولري تيروييد

لینک دانلود

 فایل ورد كارسينوم فوليكولر تيروييد همراه با نماي آشيانه اي غالب و رسوب ماده هيالين ائوزينوفيليك؛ نمايي غيرعادي، شبيه كارسينوم مدولري تيروييد دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد كارسينوم فوليكولر تيروييد همراه با نماي آشيانه اي غالب و رسوب ماده هيالين ائوزينوفيليك؛ نمايي غيرعادي، شبيه كارسينوم مدولري تيروييد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد كارسينوم فوليكولر تيروييد همراه با نماي آشيانه اي غالب و رسوب ماده هيالين ائوزينوفيليك؛ نمايي غيرعادي، شبيه كارسينوم مدولري تيروييد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد كارسينوم فوليكولر تيروييد همراه با نماي آشيانه اي غالب و رسوب ماده هيالين ائوزينوفيليك؛ نمايي غيرعادي، شبيه كارسينوم مدولري تيروييد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :6

كارسینوم فولیكولر تیرویید، حدود 5 تا 10% تومورهای تیرویید را تشكیل میدهد و از ویژگیهای آن تشكیل فولیكـول های كـم و بیش مشخـص میباشد. مـا یك بیمـار با كارسینوم فولیكولر كه در آن به طور غالب نمای آشیانه ای(nesting) ، همراه با رسوب ماده هیالینی ائوزینوفیلیك، مشابه كارسینوم مدولری بود را معرفی می كنیم. رنگ آمیزی قرمز كنگو جهت آمیلویید منفی و سلولهای تومورال ضایعه برای كلسیتونین منفی و برای تیروگلوبین بشدت مثبت بودند. این مورد نقش تكمیلی مطالعات ایمنوهیستوشیمی در تعیین ماهیت سلولی تومورهای تیرویید را روشن میكند.
كلید واژه: كارسینوم فولیكولر، كارسینوم مدولری، ایمنوهیستوشیمی، تیروگلوبولین، كلسیتونین

توضیحات بیشتر