فایل ورد همبستگي ميان دي هيدرواپي اندروسترون سولفات (DHEA-S) و بيماري عروق كرونر قلبي

لینک دانلود

 فایل ورد همبستگي ميان دي هيدرواپي اندروسترون سولفات (DHEA-S) و بيماري عروق كرونر قلبي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد همبستگي ميان دي هيدرواپي اندروسترون سولفات (DHEA-S) و بيماري عروق كرونر قلبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد همبستگي ميان دي هيدرواپي اندروسترون سولفات (DHEA-S) و بيماري عروق كرونر قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد همبستگي ميان دي هيدرواپي اندروسترون سولفات (DHEA-S) و بيماري عروق كرونر قلبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :6

دی هیدرواپی اندروسترون (DHEA) و مشتق سولفاته آن (DHEA-S)، مهمترین هورمون استروییدی C19 میباشد كه توسط قشر آدرنال ترشح میشود. چنین تصور میشود كه می باید همبستگی معكوسی میان آتروژنز از طریق اثر ضد پرولیفراتیو آن موجود باشد؛ ولی در مورد این مطلب گزارشهای ضد و نقیضی وجود دارد. هدف این مطالعه، بررسی اثر DHEA-S بر روی بیماری عروق كرونر قلبی است. در یك مطالعه تصادفی آینده نگر، 202 فرد با CAD احتمالی كه از تیرماه تا دی ماه 1378 تحت آنژیوگرافی قرار گرفته بودند، بررسی شدند. آنان در دو گروه تقسیم شدند: گروه اول (تعداد 142 نفر؛ 39 مرد، 103 نفر زن) دارای تنگی بیش از 75% حداقل در یكی از عروق كرونر خود و گروه 2 (تعداد 60 نفر؛ 28 زن و 32 مرد) كه فاقد بیماری عروق كرونر در بررسی آنژیوگرافی عروق كرونر بودند. محدوده سنی افراد بین 18تا 75 سال بود و هر دو گروه از لحاظ سنی همسان بودند. سطح سرمی DHEA-S (اندازه گیری شده با دو روش الیزا و رادیوایمونواسی)، قند خون ناشتا، پروفایل چربی (تری گلیسیرید، كلسترول تام، LDL-C،HDL-C) نیز در افراد هر دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. سطح DHEA-S دارای همبستگی خطی معكوس با سن(r=0.34, P<0.01) بود. رابطه معنی داری میان سطح DHEA-S و بیماری عروق كرونر در گروههای سنی مختلف در دو جنس مرد و زن بدست نیامد. همچنین، همبستگی معنی داری میان سطح DHEA-S و قندخون ناشتا، HDL-C، و LDL-C، BMI، فشارخون و مصرف دخانیات حاصل نشد (P>0.05). این مطالعه تاییدكننده همبستگی معكوس میان DHEA-S و بیماری عروق كرونر نبود.
كلید واژه: Dehydroepiandrosterone Sulfate، بیماری عروق كرونر، كلسترول، سكته قلبی

توضیحات بیشتر