فایل ورد روش شناسي پژوهشي در حافظه بازشناسي و معرفي روش آماري علامت يابي (SDT)

لینک دانلود

 فایل ورد روش شناسي پژوهشي در حافظه بازشناسي و معرفي روش آماري علامت يابي (SDT) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد روش شناسي پژوهشي در حافظه بازشناسي و معرفي روش آماري علامت يابي (SDT)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد روش شناسي پژوهشي در حافظه بازشناسي و معرفي روش آماري علامت يابي (SDT)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد روش شناسي پژوهشي در حافظه بازشناسي و معرفي روش آماري علامت يابي (SDT) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :13

یکی از آزمون هایی که برای بررسی کارکردهای شناختی در سال های اخیر مورد استفاده فراوان قرار گرفته آزمون بازشناسی حافظه است. در این آزمون محرک های دیداری یا شنیداری، با فاصله زمانی مشخص، به آزمودنی ارایه می شود؛ سپس محرک های ارائه شده با محرک های مشابه مخلوط شده و از آزمودنی خواسته می شود که به بازشناسی محرک های قدیمی، از محرک های جدید بپردازد. تجزیه و تحلیل آماری این گونه آزمون ها به صورت سنتی با استفاده از آزمون های t، تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل واریانس دو طرفه و تحلیل واریانس، با استفاده از اندازه های مکرر، بر مبنای تعداد پاسخ صحیح بین دو یا چند گروه انجام شده است. تحقیقات جدید نشان داده است که استفاده از تعداد پاسخ صحیح که از آن، به حساسیت آزمودنی (d) تعبیر شده، نمی تواند تنها معیار ارزیابی در این گونه تحقیقات باشد و گاهی محقق را در نتیجه گیری دچار اشتباهات فاحش می کند. بنابراین، پیشنهاد شده است که در این گونه موارد، از روش آماری علامت یابی، قبل از استفاده از روش های آماری یاد شده استفاده شود. بر اساس این نظریه، علاوه بر حساسیت پاسخ (d) عامل مهم دیگری، به نام »سوگیری پاسخ« (بتا( که از تمایل آزمودنی به گفتن »بله« یا »خیر« شکل گرفته؛ صرف نظر از نوع آزمون می باشد، و این عامل می تواند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، لازم است که نمرات خام قبل از هر گونه تجزیه و تحلیل آماری، به نمرات معیار d و تبدیل شود. بر اساس این روش آماری »حساسیت پاسخ بالا« بیانگر حساسیت یا توانایی بالای آزمودنی در جداسازی محرک های قدیمی از محرک های جدید می باشد. هم چنین، »سوگیری پاسخ بالا« (نمره بالا)، بیانگر میزان محافظه کاری آزمودنی در قبول بازشناسی محرک های جدید می باشد و راهبردی نادرست از سوی آزمودنی محسوب می شود. در مجموع، مفید بودن این روش آماری در تحقیقات مربوط، به وسیله بسیاری از محققان مورد تأیید قرار گرفته است (مثال، هالی و همکاران،.(1994 در این مقاله، پس از ارائه تعریفی از حافظه بازشناسی، روش های علمی سنجش آن مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس عناصر اصلی روش آماری علامت یابی (SDT) که عبارت از: Miss, Hit, Correct Rejection, False Alarm می باشد، معرفی و روش محاسبه d و توصیف خواهد شد.
كلید واژه: روش شناسی، حافظه بازشناسی، روش آماری علامت یابی

توضیحات بیشتر