فایل ورد بررسي كاركردهاي مهارت هاي ارتباطي "غيركلامي" و "گوش دادن مؤثر" در تحقيق وظايف و بهبود روابط انساني در سازمان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي كاركردهاي مهارت هاي ارتباطي "غيركلامي" و "گوش دادن مؤثر" در تحقيق وظايف و بهبود روابط انساني در سازمان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي كاركردهاي مهارت هاي ارتباطي "غيركلامي" و "گوش دادن مؤثر" در تحقيق وظايف و بهبود روابط انساني در سازمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي كاركردهاي مهارت هاي ارتباطي "غيركلامي" و "گوش دادن مؤثر" در تحقيق وظايف و بهبود روابط انساني در سازمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي كاركردهاي مهارت هاي ارتباطي "غيركلامي" و "گوش دادن مؤثر" در تحقيق وظايف و بهبود روابط انساني در سازمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :24

مقاله حاضر به بررسی کارکردهای مهارت های ارتباطی "غیرکلامی" و "گوش دادن مؤثر" در تحقق وظایف و بهبود روابط انسانی در یک سازمان پرداخته است. روش تحقیق، نیمه تجربی و طرح "آزمون نهایی و یک گروه" بود. جمعیت نمونه 56 درصد کل جمعیت 80 نفری کارشناسان میدانی ادارات منابع طبیعی شهرستان استان فارس را شامل می شد که پس از تقسیم بر مبنای محل جغرافیایی کار به صورت تصادفی همه در سه کارگاه آموزشی شرکت داده شدند جمع آوری داده ها، پاسخ به پرسش ها و مشاهده به طور منظم انجام گرفت. روایی پرسش ها با کمک متخصصان تعیین گردید. هر کارگاه با یک پرسش باز پیرامون هر یک از دو مهارت ارتباطی آغاز گردید. سپس آموزش پیرامون مهارت های یاد شده ارایه شد و پس از آن تمرین انجام می گرفت. در انتهای هر کارگاه، شرکت کنندگان به پرسش های مکتوب پیرامون کارکردهای مهارت های دو گانه در تحقق وظایف سازمانی و بهبود روابط انسانی پاسخ می دادند. برای تحلیل پاسخ پرسش های باز، از تحلیل محتوایی و پرسش های بسته از آمارهای پارامتریک و غیر پارامتریک استفاده شد. نتایج نشان می دهند که وضعیت پیش از برگزاری کارگاه و پس از آن، تفاوت معنی داری دارد. هم چنین نقش و مهارت "گوش دادن موثر" نسبت به مهارت "غیرکلامی" در تحقق وظایف سازمانی و بهبود روابط انسانی نقش مساعدتری داشته است. افراد در گروه سنی (30-2) سال، پیرامون کارکردهای مهارت "غیرکلامی" در گروه 41 سال به بالا در مورد کارکردهای مهارت گوش دادن مؤثر داشته اند. کارشناسان ارشد سازمانی، درباره کارکردهای مهارت گوش دادن مؤثر و دارندگان مدرک رشته کشاورزی نظر مساعدتری پیرامون کارکرد مهارت غیرکلامی، داشتند. پیشنهاد می شود که این مهارت ها در قالب کارگاه آموزشی به افراد بیشتری آموزش داده شوند و دیگر مهارت های ارتباطی را نیز در بر گیرد.
كلید واژه: مهارت های ارتباطی، ارتباط غیر كلامی، گوش دادن موثر، سازمان و روابط انسانی

توضیحات بیشتر