فایل ورد پروبينگ استخوان در زخمهاي پاي ديابتي: روش باليني ساده ‏اي براي تشخيص استئوميليت

لینک دانلود

 فایل ورد پروبينگ استخوان در زخمهاي پاي ديابتي: روش باليني ساده ‏اي براي تشخيص استئوميليت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پروبينگ استخوان در زخمهاي پاي ديابتي: روش باليني ساده ‏اي براي تشخيص استئوميليت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پروبينگ استخوان در زخمهاي پاي ديابتي: روش باليني ساده ‏اي براي تشخيص استئوميليت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پروبينگ استخوان در زخمهاي پاي ديابتي: روش باليني ساده ‏اي براي تشخيص استئوميليت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :6

از آنجایی كه عارضه پای دیابتی شیوع قابل توجهی در بیماران دیابتی دارد و استئومیلیت در آن می‏تواند عواقب غیرقابل جبرانی داشته باشد، یافتن روشی بالینی جهت تشخیص سریع و ارزان استئومیلیت در این بیماران از اهمیت زیادی برخوردار است، با توجه به اینكه نحوه گرفتاری استخوان در زخم پای دیابتی از طریق مجاورتی و نه از طریق خونزاد می‏باشد، بنابراین در معرض بودن استخوان، استخوان را مستعد به ابتلا به استئومیلیت می‏گرداند. در این طرح، زخمهای پای دیابتی توسط پروب استریل سر پخ، از نوع D/E، از نظر وجود استخوان در معرض در عمق زخم بررسی شد و نتایج با نتایج عدم وجود استئومیلیت در این زخمها كه توسط روشهای دیگر بالینی یا پاراكلینیكی تشخیص داده می‏شد، مقایسه گردید. مطالعه بر روی 35 بیمار بستری شده در بیمارستان امام خمینی (ره)، با مجموع 37 مورد زخم پای دیابتی، در فاصله زمانی اول مرداد ماه سال 1377 تا پایان اسفند همان سال، انجام گرفت. در 37 زخم مورد مطالعه، 17 مورد از نظر پروبینگ مثبت و در 20 مورد از نظر پروبینگ منفی تشخیص داده شدند. از 17 مورد پروب مثبت، 13 زخم واجد استئومیلیت بودند و در 4 مورد وجود استئومیلیت رد گردید. تنها 5 مورد از 20 مورد زخمی كه پروبینگ منفی داشتند با مطالعه های انجام گرفته مبتلا به استئومیلیت تشخیص داده شدند. بنابراین، برخورد پروب با استخوان جهت تشخیص استئومیلیت دارای حساسیت، ویژگی و ارزشهای اخباری مثبت و منفی به ترتیب 2/72، 9/78، 76.4 و 75% بود. در نتیجه، برخورد پروب با استخوان در عمق زخم پای فرد مبتلا به دیابت، رابطه تنگاتنگی با وجود استئومیلیت دارد.
كلید واژه: دیابت ملیتوس، پای دیابتی، استئومیلیت، تشخیص بالینی

توضیحات بیشتر