فایل ورد نقش يك بار اندازه گيري پروژسترون سرم در پيش بيني آينده آبستني مراجعه كنندگان با خونريزي واژينال در اوايل آبستني

لینک دانلود

 فایل ورد نقش يك بار اندازه گيري پروژسترون سرم در پيش بيني آينده آبستني مراجعه كنندگان با خونريزي واژينال در اوايل آبستني دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش يك بار اندازه گيري پروژسترون سرم در پيش بيني آينده آبستني مراجعه كنندگان با خونريزي واژينال در اوايل آبستني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش يك بار اندازه گيري پروژسترون سرم در پيش بيني آينده آبستني مراجعه كنندگان با خونريزي واژينال در اوايل آبستني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش يك بار اندازه گيري پروژسترون سرم در پيش بيني آينده آبستني مراجعه كنندگان با خونريزي واژينال در اوايل آبستني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :5

به منظور بررسی نقش یكبار اندازه گیری پروژسترون سرم در پیش بینی آینده آبستنی در بیمارانی كه اوایل آبستنی با خونریزی واژینال مراجعه می كنند، مطالعه ای آینده نگر بصورت شاهد موردی در 100 خانم آبستن زیر 18 هفته كه با خونریزی واژینال به درمانگاههای بیمارستان میرزاكوچك خان مراجعه كرده بودند، انجام شد و میزان پروژسترون سرم این افراد با گروه كنترل كه شامل 53 خانم آبستن زیر 18 هفته كه جهت مراقبت دوران بارداری به بیمارستان میرزا كوچك خان مراجعه كرده و آبستنی آنها به حد قابل حیات (30 هفته) رسیده بود، مقایسه گردید. گروه تحت مطالعه بصورت آینده نگر به دو گروه تقسیم شدند: گروه یك شامل 65 نفر كه آبستنی آنها بصورت سقط ختم شد و گروه دو شامل 35 نفر كه آبستنی آنها به حد قابل حیات رسید. گروههای مورد مطالعه با گروه شاهد از سن، تعداد زایمان، تعداد آبستنی و سابقه سقط همسان شدند. سطح پروژسترون به طور مشخص در گروه یك مطالعه 7±8ng/ml پایین تر از گروه شاهد (12±34ng/ml) و گروه دو (27±9ng/ml) مطالعه بود. (P<0.05) و مقدار پروژسترون 10ng/ml به عنوان یك مرز برای تفاوت بین آبستنی قابل حیات و آبستنی از بین رفته یافت گردید. به طوری كه تمام افراد مورد مطالعه با آبستنی قابل حیات پروژسترون سرم بیشتر از 10ng/ml داشتند. برای این مرز میزان حساسیت برابر 77%، ویژگی و ارزش اخباری مثبت برابر 100% بدست آمد. بنابراین میتوان از یكبار اندازه گیری پروژسترون سرم در زنانی كه اوایل آبستنی با خونریزی واژینال مراجعه می كنند، جهت پیش بینی آینده آبستنی استفاده كرد.
كلید واژه: پروژسترون، آبستنی، سقط جنین، خونریزی واژینال

توضیحات بیشتر