فایل ورد مقايسه يد دريافتي، يد ادراري و آزمونهاي تيروييد در خانوارهاي شهري و روستايي ايلام در سال 1378

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه يد دريافتي، يد ادراري و آزمونهاي تيروييد در خانوارهاي شهري و روستايي ايلام در سال 1378 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه يد دريافتي، يد ادراري و آزمونهاي تيروييد در خانوارهاي شهري و روستايي ايلام در سال 1378  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه يد دريافتي، يد ادراري و آزمونهاي تيروييد در خانوارهاي شهري و روستايي ايلام در سال 1378،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه يد دريافتي، يد ادراري و آزمونهاي تيروييد در خانوارهاي شهري و روستايي ايلام در سال 1378 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :10

در مطالعه كشوری كه به منظور پایش برنامه مبارزه با IDD در سال 1375 انجام شد، میزان ید ادراری در استان ایلام در گروه استانهای با بالاترین میزان ید ادراری قرار داشت. مطالعه حاضر به منظور تعیین تكرارپذیری یافته های سال 1375 و مقایسه بین مناطق شهری و روستایی شهرستان ایلام در سال 1378 انجام شد. مطالعه به شیوه مقطعی و در جمعیت بالای 2 سال صورت گرفت. 75 خانوار در شهر و 61 خانوار در روستاهای تابعه شهرستان ایلام به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند (352 نفر در شهر و 292 نفر در روستا). غلظت ید، سدیم و پتاسیم دفعی ادرار در یك نمونه تصادفی ادرار اندازه گیری شد. نمك مصرفی كل اعضای خانوار در طی دو هفته تعیین و با تقسیم بر تعداد اعضای خانوار، میزان نمك مصرف شده افراد محاسبه گردید. نمونه خون غیرناشتا جهت انجام تستهای تیروییدی گرفته شد. همچنین پرسشنامه تكرر مصرف غذای ماهانه (FFQ) برای برخی از خوراكی های غنی از نمك جهت خانوار تكمیل شد. متوسط سن در شهر 27.3±19.0 و در روستا 6/19±0/26 سال بود NS. ید و سدیم ادراری افراد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب عبارت بودند از ید: 6/8±1/19 و 20.6±9.0 میكروگرم در دسی لیتـر (P<0.05) و سدیم 49±157 و 47±166 میلی اكی والان در لیتر (P<0.05). متوسط نمك دریافتی روزانه هر فرد (بدون محاسبه خوراكیهای غنی شده از نمك) در شهر 9.0±4.3 و در روستا 3/4±6/11 گرم بود. متوسط T3 در خانوارهای شهری 29±141 و در خانوارهای روستایی 25±129 نانوگرم در دسی لیتر بود (P<0.001)؛ سایر آزمونهای تیروییدی در خانوارهای شهری و روستایی تفاوت معنی داری نداشتند. متوسط ید ادراری در شهرستان ایلام نسبت به سال 75 كاهش قابل ملاحظه ای یافته است، اما همچنان در حد مطلوب بوده است. متوسط ید ادراری ساكنین روستاهای شهرستان ایلام به طور معنی داری بالاتر از ید دفعی ادرار در خانوارهای شهری بوده است؛ دلیل این اختلاف، دریافت بیشتر نمك در خانوارهای روستایی است. همچنین بین خانوارهای شهری و روستایی تفاوت معنی داری در آزمونها و عملكرد تیرویید بجز T3 دیده نشد.
كلید واژه: ید، ید ادرار، آزمونهای تیروییدی، پركاری تیرویید

توضیحات بیشتر