فایل ورد منظور شناسي جمله هاي پرسشي در اشعار اخوان ثالث

لینک دانلود

 فایل ورد منظور شناسي جمله هاي پرسشي در اشعار اخوان ثالث دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد منظور شناسي جمله هاي پرسشي در اشعار اخوان ثالث  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد منظور شناسي جمله هاي پرسشي در اشعار اخوان ثالث،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد منظور شناسي جمله هاي پرسشي در اشعار اخوان ثالث :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :18

متداولترین انواع جمله در زبان های دنیا، خبری، پرسشی و امری است که به ترتیب برای دادن اطلاع، طلب خبر و صدور فرمان بکار می روند. مطالعات رده شناسی زبان ها حاکی از آن است که در استفاده روزمره از زبان، کمتر شاهد تطابق مقوله های دستوری یاد شده با مقوله های معنایی - منظوری مربوط به آنها هستیم. نمونه های این نبود همسانی را هم در زبان روزمره مردم و هم در آثار ادبی موجود در زبان می توان دید، البته از آنجا که شعر بازتاب سیلان پیش بینی نشده افکار و احساسات بشری است، شاید بتوان نمونه های این نبود همسانی را در آثار ادبی بیش از دیگر آثار مشاهد نمود. متخصصان صنایع ادبی فارسی، نقش های معنایی - منظوری فراوانی را در این زبان برشمرده اند. تحقیق حاضر نقش های معنایی - منظوری 91 جمله پرسشی از میان اشعار اخوان ثالث را، در قالب ارائه شده از سوی شمیسا (1373 و 1376) تجزیه و تحلیل نموده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که اخوان، در 91 جمله پرسشی از 17 قطعه شعر خود 12 نقش از نقش های بیست و هفتگانه ارائه شده از سوی شمیسا را به کار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وی از مقوله معنایی - منظوری نومیدی بیشترین بهره را گرفته است. این کاربرد حاکی از وجود بحران در جامعه ای است که شاعر در آن زندگی می کرده است. البته بسامد بالای بهره گیری از مقوله نومیدی نیز بی ارتباط با بدبینی شاعر نسبت به آنچه در اطراف وی می گذشته نیست؛ این موضوع مؤید نظر کسانی است که اخوان را شاعر یاس و شکست می دانند.
كلید واژه: منظورشناسی، جمله پرسشی، اشعار اخوان، نقش معنایی، منظوری

توضیحات بیشتر