فایل ورد تاثير تزريق وريدي محلول‌ هاي حاوي گلوكز در هنگام زايمان بر وضعيت اسيد - باز نوزادان

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تزريق وريدي محلول‌ هاي حاوي گلوكز در هنگام زايمان بر وضعيت اسيد - باز نوزادان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تزريق وريدي محلول‌ هاي حاوي گلوكز در هنگام زايمان بر وضعيت اسيد - باز نوزادان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تزريق وريدي محلول‌ هاي حاوي گلوكز در هنگام زايمان بر وضعيت اسيد - باز نوزادان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تزريق وريدي محلول‌ هاي حاوي گلوكز در هنگام زايمان بر وضعيت اسيد - باز نوزادان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :8

مقدمه: اختلات اسید- باز از مشكلات مهم ولی قابل پیشگیری نوزادان محسوب می شود.هدف: این مطالعه برای بررسی اثر مصرف داخل وریدی گلوكز 5% در حین زایمان بر وضعیت اسید- باز شریانی نوزادان متولد شده به طور نرمال انجام شده است.مواد و روش ها: این تحقیق یك مطالعه آینده‌نگر شاهد- موردی است. برای این كار از بین خانمهای مراجعه كننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شیراز جهت زایمان طبیعی، 200 نفر با دامنه سنی 39-18 سال و دیلاتاسیون سرویكال بیش از 4 سانتیمتر و پرزانتاسیون سر و بدون هیچ مشكل طبی یا زایمانی انتخاب شدند. در 100 نفر آنها محلول رینگر ساده (گروه كنترل) و در 100 نفر رینگر به علاوه گلوكز 5% داخل وریدی در حین زایمان داده شد. گازهای خونی نوزادان متولد شده در دو گروه مقایسه شد.نتایج: PH در گروه مورد (03/0±29/7) تفاوت معنی داری را با گروه شاهد (04/0±22/7) نشان داد (p<0.05) و PaCO2 در گروه مورد بطور معنی‌داری كمتر و Hco3 به طور معنی داری بیش از گروه كنترل بود (p<0.05) ولی سطح سرمی قند و امتیاز آپگار دو گروه تفاوت معنی داری نشان ندادند.نتیجه گیری: بنابراین، تجویز مایعات داخل وریدی حاوی گلوكز در حین زایمان می تواند خطر اسیدمی و هیپركربی را در نوزادان كاهش دهد.
كلید واژه: بند ناف، تجزیه گازهای خون، تزریق وریدی، زایمان، گلوكز، نوزاد

توضیحات بیشتر