فایل ورد نگرش فقهي - اصولي به جرم و مجازات

لینک دانلود

 فایل ورد نگرش فقهي - اصولي به جرم و مجازات دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نگرش فقهي - اصولي به جرم و مجازات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نگرش فقهي - اصولي به جرم و مجازات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نگرش فقهي - اصولي به جرم و مجازات :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مدرس علوم انساني

تعداد صفحات :26

در این مقاله، دیدگاه علمای علم اصول نسبت به چگونگی اثبات جرم و اجرای مجازات در فقه و شریعت مطرح شده است. در روشهای تحقیقی متداول، این گونه موضوعات را در مباحث فقهی- جزایی جستجو می كنند و نسبت به بررسی بعد اصولی قضیه اهتمام كمتری دارند؛ اما در این مقاله به طور فشرده با تقسیم بحث به دو بخش ‹ شرایط تكلیف› و ‹ دفع تكلیف و مجازات› دیدگاه شارع در مورد مجرم واقعی و چگونگی اجزا یا اسقاط مجازات مطرح گردیده است. بخش نخست، گویای دقت نظر علم اصول به عنوان پشتوانه تفریك فقیه در شناخت مجرم واقعی است؛ چراكه پیش فرض تحقق عنوان مجرم، شمول خطاب شرع و قوانین الهی نسبت به وی می باشد و این مهم در سایه بحث شرایط تكلیف تحقق می پذیرد. در بخش دوم نیز به بحث از توجه خاص شارع به حقوق مجرم پرداخته ایم و با لحاظ شرایط خاصی كه برای عاصی با مجرم پدید می آید، مسأله تخفیف یا رفع مجازات از او مطرح شده است؛ یعنی همان مسأله مهمی كه تحت عنوان كلی ‹برائت› قرار می گیرد و ظرافت قضیه در این است كه حقوق تضییع شده بزه دیدگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ناگفته ها پیداست كه گنجایش مختصر مقاله، مجال بهره بری از تمامی مباحث فقهی- اصولی در این زمینه را ندارد و تنها به بخشهایی از آن بسنده شده است.
كلید واژه: تكلیف، بلوغ، عقل، مجرم، مجازات.

توضیحات بیشتر