فایل ورد مبناي مسوليت مدني متصدي حمل و نقل در كنوانسيون حمل و نقل تركيبي بين المللي كالا و مقايسه آن با حقوق ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مبناي مسوليت مدني متصدي حمل و نقل در كنوانسيون حمل و نقل تركيبي بين المللي كالا و مقايسه آن با حقوق ايران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مبناي مسوليت مدني متصدي حمل و نقل در كنوانسيون حمل و نقل تركيبي بين المللي كالا و مقايسه آن با حقوق ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مبناي مسوليت مدني متصدي حمل و نقل در كنوانسيون حمل و نقل تركيبي بين المللي كالا و مقايسه آن با حقوق ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مبناي مسوليت مدني متصدي حمل و نقل در كنوانسيون حمل و نقل تركيبي بين المللي كالا و مقايسه آن با حقوق ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مدرس علوم انساني

تعداد صفحات :21

در این مقاله مبنای مسؤولیت متصدی حمل و نقل در كنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل تركیبی بین المللی كالا و حقوق ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتدا معلوم گردیده كه در مقررات حقوق ایران و همچنین كنوانسیون حمل و نقل تركیبی بین المللی، مبنای این مسؤولیت ، تقصیر متصدی حمل و نقل است. در هر دو مقررات موضوع بررسی، لازم نیست زیان دیده تقصیر متصدی حمل را ثابت كند، بلكه اگر مدعی زیان بتواند وقوع ضرر را ثابت كند؛ تقصیر متصدی حمل و نقل در وقوع ضرر به عنوان فرض قانونی، مفروض و در نتیجه، مسؤولیت وی در جبران ضرر ثابت می باشد و برای اثبات عدم مسؤولیت، متصدی حمل و نقل باید معافیت خود را ثابت كند. در ادامه، ماهیت حقوقی تعهد متصدی حمل و نقل مبنی بر سالم رساندن كالا بررسی شده و معلوم گردیده كه در مقررات داخلی حقوق ایران، این تعهد از نوع تعهد به نتیجه است، حال آنكه در مقررات كنوانسیون حمل و نقل تركیبی بین المللی كالا، تعهد مذكور از نوع تعهد به نتیجه است. نتایج عملی این تفاوت، هنگام اثبات معافیت از مسؤولیت متصدی حمل و نقل آشكار می شود؛ زیرا برحسب آنكه تعهد متصدی حمل، تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله، امری كه اثبات آن برای معافیت متصدی حمل و نقل لازم است، متفاوت خواهد بود. در پایان مقاله مسؤولیت متصدی حمل و نقل، ناشی از فعل غیر (كارگران و نمایندگان او) و مبنای حقوقی آن بررسی شده است.
كلید واژه: مسؤولیت مدنی، تقصیر، خطر، فرض تقصیر، تعهد به نتیجه، تعهد به وسیله.

توضیحات بیشتر