فایل ورد بررسي تاثير برخي عوامل محيطي بر مصرف سيگار توسط نوجوانان و اثرات سيگار بر عوامل خطرساز اصلي بيماري ‌هاي قلبي عروقي در نوجوانان: برنامه قلب سالم اصفهان پروژه ارتقاي سلامت قلب از دوران كودكي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير برخي عوامل محيطي بر مصرف سيگار توسط نوجوانان و اثرات سيگار بر عوامل خطرساز اصلي بيماري ‌هاي قلبي عروقي در نوجوانان: برنامه قلب سالم اصفهان پروژه ارتقاي سلامت قلب از دوران كودكي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير برخي عوامل محيطي بر مصرف سيگار توسط نوجوانان و اثرات سيگار بر عوامل خطرساز اصلي بيماري ‌هاي قلبي عروقي در نوجوانان: برنامه قلب سالم اصفهان پروژه ارتقاي سلامت قلب از دوران كودكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير برخي عوامل محيطي بر مصرف سيگار توسط نوجوانان و اثرات سيگار بر عوامل خطرساز اصلي بيماري ‌هاي قلبي عروقي در نوجوانان: برنامه قلب سالم اصفهان پروژه ارتقاي سلامت قلب از دوران كودكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير برخي عوامل محيطي بر مصرف سيگار توسط نوجوانان و اثرات سيگار بر عوامل خطرساز اصلي بيماري ‌هاي قلبي عروقي در نوجوانان: برنامه قلب سالم اصفهان پروژه ارتقاي سلامت قلب از دوران كودكي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :18

مقدمه: شیوع مصرف سیگار در نوجوانان رو به افزایش و سن شروع آن رو به كاهش می‌باشد.هدف: مطالعه حاضر برای بررسی تاثیر عوامل محیطی بر مصرف سیگار و عوارض این عادت نامطلوب بر عوامل خطرساز اصلی بیماری‌های قلبی عروقی در نوجوانان اجرا شده است.مواد و روش‌ها: در یك مطالعه مقطعی رو به جلو در نواحی شهری و روستایی شهرستان‌های اصفهان، نجف‌آباد و اراك، به طور محرمانه و بدون ذكر نام، 1950 پرسشنامه دانش‌آموزی و به همین تعداد پرسشنامه والدین و 468 پرسشنامه از مسوولان مدارس گردآوری و بررسی شد.نمونه‌گیری به صورت تصادفی چند مرحله‌ای و در سطح مدارس راهنمایی و دبیرستان بود. معاینه فیزیكی و خون‌گیری از دانش‌آموزان در مدرسه، توسط پرستاران همكار طرح انجام شد.نتایج: از بین نوجوانان تكمیل كننده پرسشنامه، 4درصد دختران، 9/12 درصد پسران و در مجموع 7/8 درصد از كل دانش‌آموزان ذكر كرده بودند كه روزانه دست كم یك نخ سیگار می‌كشند. میانگین (±انحراف معیار) سن این دانش‌آموزان در دختران 7/1±6/14 سال و در پسران 69/1±8/14 سال بود .(p=0.5) فراوانی مصرف‌ سیگار ‌با تفاوت معنی‌داری در پسران‌ بیش‌ از‌ دختران‌ بود P<0.001)، %95CI=2.33-4.77 و .(OR=3.34میانگین كلسترول تام و LDL-C در نوجوانان سیگاری بالاتر و HDL-C ایشان پایین‌تر از سایر نوجوانان بود .(P<0.05) میانگین فشارخون سیستولیك (5/14±7/110)، دیاستولیك (35/11±6/67 میلی‌ متر جیوه) و شاخص توده بدنی (84/3±34/20) در نوجوانان سیگاری بیش از سایرین بود (به ‌ترتیب 3/14±9/104، 8/10±2/63 و 66/3±55/19، (P<0.05میانگین تعداد دفعات مصرف میوه و سبزیجات در نوجوانان سیگاری كمتر و مصرف میان ‌وعده‌های غذایی چرب و شور در ایشان بیش از سایرین بود. فقط 6/5 درصد دانش‌آموزان متذكر بودند كه تاكنون از طریق مسولین مدارس در رابطه با عوارض سیگار آگاهی پیدا كرده‌اند. بیشتر دانش‌آموزان مهم‌ترین منبع آگاهی خود در مورد این عوارض را برنامه ‌های علمی تلویزیونی ذكر نموده بودند. نسبت شانس (OR)مصرف سیگار در دانش‌آموزان دارای والدین سیگاری P<0.01) 1.56 :1، (%95CI=1.1-2.07 و در دانش‌آموزان با والدین مخالف با ورزش فرزندان در خارج از ساعات مدرسه 68/1 برابر دانش‌آموزان دارای والدین موافق با این مورد بود P<0.001) ، (%95CI=1.22-2.32 سطح تحصیلات پدران دانش‌آموزان سیگاری با تفاوت معنی‌داری كمتر از پدران سایر دانش‌آموزان بود. براساس آزمون تحلیل تفكیكی عوامل مختلف، جنس، سن و تعداد افراد سیگاری در خانواده تاثیر معنی‌داری در گرایش نوجوانان به سیگار داشتند.نتیجه‌گیری: با توجه به آسیب‌پذیر بودن نوجوانان نسبت به شروع مصرف سیگار و تاثیر خانواده در این مورد و همچنین اطلاع‌ رسانی ناكافی در مورد مضرات استعمال سیگار در مدارس و با در نظر گرفتن بالاتر بودن عوامل خطرساز اصلی بیماری‌های غیرواگیر در نوجوانان سیگاری نسبت به گروه غیرسیگاری، پیشنهاد می‌شود اقدامات جامعه‌نگر از طریق خانواده‌ها، مدارس و رسانه‌های گروهی جهت افزایش آگاهی و ارتقای عملكرد نوجوانان در مقابله با شروع مصرف سیگار انجام شود.
كلید واژه: استعمال دخانیات، بیماریهای قلب و عروق، شیوه زندگی، نوجوانی

توضیحات بیشتر