فایل ورد گزارشگري مالي برحسب قسمت هاي مختلف واحد تجاري: آزمايش تجربي بار اطلاعاتي و زمينه يابي كاربردها و محدوديت ها در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد گزارشگري مالي برحسب قسمت هاي مختلف واحد تجاري: آزمايش تجربي بار اطلاعاتي و زمينه يابي كاربردها و محدوديت ها در ايران دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد گزارشگري مالي برحسب قسمت هاي مختلف واحد تجاري: آزمايش تجربي بار اطلاعاتي و زمينه يابي كاربردها و محدوديت ها در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد گزارشگري مالي برحسب قسمت هاي مختلف واحد تجاري: آزمايش تجربي بار اطلاعاتي و زمينه يابي كاربردها و محدوديت ها در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد گزارشگري مالي برحسب قسمت هاي مختلف واحد تجاري: آزمايش تجربي بار اطلاعاتي و زمينه يابي كاربردها و محدوديت ها در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي

تعداد صفحات :70

هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به كارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب، سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های كاربرد و محدودیت های حاكم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی كند. براین اساس، با اتكا بر روش شناسی مبتنی بر آزمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد. نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیادی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می كند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حكایت از سودمندی و تأثیر مثبت اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری در تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های كاربرد و محدودیت های حاكم بر قوانین مالیاتی برخی كشورها، هزینه استهلاك و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است كه در صورتهای مالی شركت هم عیناً براساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد كه این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده كنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یكسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در كشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره ای كارشناسی ارشد و كارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یك، انتخاب گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری (ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین كند.
كلید واژه: ارائه منصفانه صورتهای مالی، ارزش های فرهنگی، ارزش های حسابداری، جمع گرایی، فردگرایی، فاصله زیاد قدرت، گریز شدید از نامعلومی، برتری طلبی، حرفه گرایی، كنترل قانونی، یكنواختی، محافظه كاری، خوش بینی، محرمانه بودن، شفافیت

توضیحات بیشتر