فایل ورد بررسي آگاهي و نگرش پرسنل بهداشت خانواده مراكز بهداشتي درماني شهري شرق گيلان در مورد آي يو دي، نورپلانت و آمپول ‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري در سال 81-80

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي آگاهي و نگرش پرسنل بهداشت خانواده مراكز بهداشتي درماني شهري شرق گيلان در مورد آي يو دي، نورپلانت و آمپول ‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري در سال 81-80 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي آگاهي و نگرش پرسنل بهداشت خانواده مراكز بهداشتي درماني شهري شرق گيلان در مورد آي يو دي، نورپلانت و آمپول ‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري در سال 81-80  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي آگاهي و نگرش پرسنل بهداشت خانواده مراكز بهداشتي درماني شهري شرق گيلان در مورد آي يو دي، نورپلانت و آمپول ‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري در سال 81-80،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي آگاهي و نگرش پرسنل بهداشت خانواده مراكز بهداشتي درماني شهري شرق گيلان در مورد آي يو دي، نورپلانت و آمپول ‌هاي تزريقي پيشگيري از بارداري در سال 81-80 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :10

مقدمه: در ایران خدمات بهداشتی عمدتا از طریق شبكه ‌های بهداشتی در مناطق مختلف صورت می‌گیرد و در این شبكه ‌ها، مراكز بهداشتی درمانی شهری و كاركنان آنها با ارایه خدمات تنظیم خانواده به زنان نقش عمده ای را در پیشبرد این برنامه‌ها ایفا می‌نمایند. لذا، جهت ارایه خدمات با كیفیت بالا و با روش های متنوع نیاز به ارزشیابی دایمی است.هدف: هدف از این تحقیق، تعیین آگاهی و نگرش پرسنل بهداشت خانواده مراكز بهداشتی درمانی شهری شرق گیلان در مورد آی‌ یو دی، نورپلانت و آمپول‌های تزریقی پیشگیری از بارداری بود.مواد و روش‌ها: این پژوهش یك مطالعه توصیفی بوده، كه در سال 1381-1380 انجام شده است. حجم نمونه (63 نفر) منطبق بر جامعه تحقیق است. روش نمونه‌گیری آسان (Convenience) بوده و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه طی مدت یك ماه جمع آوری گردیده و سپس به كمك آزمون آماری آنالیز واریانس (ANOVA) مورد آنالیز قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد كه اكثر واحدها (6/55%) در مورد آی ‌یو دی و بیشترین آنها (4/79%) در مورد آمپول‌های (DMPA)، آگاهی خوب و اكثر آنها (7/ 58%) در مورد نورپلانت آگاهی متوسط داشتند. در مورد نگرش واحدها نسبت به آی ‌یو دی، آمپول های تزریقی و نورپلانت نتایج نشان داد كه به ترتیب اكثر واحدهای مورد پژوهش (8/96%)، (2/76%) و (1/84%) نگرش مثبت دارند. همچنین آگاهی فقط با متغیر "میزان دسترسی به منابع علمی جدید" (p<0.005) و نگرش با متغیر "منبع اطلاع رسانی" (p<0.05) رابطه معنی‌دار آماری داشته است.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های فوق و سطح آگاهی متوسط یا ضعیف اكثر پرسنل نسبت به نورپلانت و نیز رابطه معنی‌دار آماری بین آگاهی واحدها و میزان دسترسی به منابع علمی جدید و ارتباط نگرش با منبع اطلاع رسانی، ارزیابی مستمر و ارایه دستورالعمل های مدون و منابع علمی جدید و نیز برگزاری كلاس‌های آموزشی و دوره‌های بازآموزی مداوم برای پرسنل بهداشت خانواده ضروری می‌نماید.
كلید واژه: بهداشت خانواده، پیشگیری از آبستنی، دانش، نگرش، عملكرد، كاركنان بهداشتی، وسایل پیشگیری از آبستنی

توضیحات بیشتر