فایل ورد روشي ساده براي تخمين توامان هدايت هيدروليكي اشباع و تخلخل موثر خاك

لینک دانلود

 فایل ورد روشي ساده براي تخمين توامان هدايت هيدروليكي اشباع و تخلخل موثر خاك دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد روشي ساده براي تخمين توامان هدايت هيدروليكي اشباع و تخلخل موثر خاك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد روشي ساده براي تخمين توامان هدايت هيدروليكي اشباع و تخلخل موثر خاك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد روشي ساده براي تخمين توامان هدايت هيدروليكي اشباع و تخلخل موثر خاك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :21

تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر خاک در زهکشی اهمیت ویژه و در کنترل کردن عمق سطح ایستابی بین زهکش‌ها نقش مهم دارند. در حال حاضر، فاصله بین زهکش‌ها بر مبنای مقادیر متوسط اندازه‌گیری شده این دو عامل طراحی می شود که در محدوده مورد طراحی به دست می آید. هدف از این پژوهش، ارائه روشی نوین است كه بر مبنای آن بتوان مقادیر بهینه هدایت هیدرولیکی و تخلخل موثر را به طور همزمان به دست آورد. در این روش، ارتفاع سطح ایستابی در فواصل مختلف از زهكش و در زمان‌های متفاوت اندازه‌گیری می‌شود. سپس، با استفاده از مدل جریان غیرماندگار گلور- دام و به کارگیری بهینه سازی غیرخطی، مقادیر هدایت هیدرولیکی و تخلخل موثر بهینه برآورد می‌شود. به منظور واسنجی مدل گلور- دام از راه بهینه سازی غیرخطی، افزون بر داده‌های حاصل از آزمایش برخی داده‌های موجود دیگر نیز به کار گرفته شد. برای اجرای آزمایش ها، مدلی فیزیکی به طول 2.5، عرض 0.3، و ارتفاع 0.5 متر تهیه و یک زهکش سوراخ‌دار به قطر 4.5 سانتی‌متر در کف یکی از دو انتهای طولی و عمود بر زهکش آن تعبیه شد. برای اندازه‌گیری تغییرات سطح ایستابی در اعماق و زمان‌های مختلف، 16 پیزومتر در امتداد طولی نصب و قرائت‌ها در دوره‌های زمانی مشخص انجام شد. روش پیشنهادی، در دو حالت با تخلخل ثابت و متغیر، ارزیابی و مقادیر بهینه هدایت هیدرولیکی و تخلخل موثر به دست آمد. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی در پیش‌بینی نیمرخ‌های سطح ایستابی دقت مناسبی دارد. همچنین، اعمال مقادیر بهینه با لحاظ کردن تخلخل متغیر باعث افزایش دقت پیش‌بینی روش پیشنهادی می شود.
كلید واژه: بهینه سازی، تخلخل موثر، زهكشی، مدل فیزیكی زهكشی، ‌هدایت‌ هیدرولیكی اشباع

توضیحات بیشتر