فایل ورد تغييرات پارامترهاي وابسته به متابوليسم آهن سرم متعاقب تزريق اينديوم در رات

لینک دانلود

 فایل ورد تغييرات پارامترهاي وابسته به متابوليسم آهن سرم متعاقب تزريق اينديوم در رات دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تغييرات پارامترهاي وابسته به متابوليسم آهن سرم متعاقب تزريق اينديوم در رات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تغييرات پارامترهاي وابسته به متابوليسم آهن سرم متعاقب تزريق اينديوم در رات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تغييرات پارامترهاي وابسته به متابوليسم آهن سرم متعاقب تزريق اينديوم در رات :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :9

مقدمه: عنصر ایندیوم سالهاست كه در علم پزشكی در تصویر برداری (Radio imaging)و شیمی درمانی‌ جهت تشخیص و درمان سرطان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. عقیده بر آن است‌كه ایندیوم ممكن است با متابولیسم آهن تداخل نماید و به بروز اختلالات مختلف از یك طرف و كاهش‌ رشد سلول در بافت سرطانی از طرف دیگر منجر شود.هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تداخل ایندیوم در تغییرات ‌غلظت پلاسمایی و پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن می‌باشد. مواد و روش ها: در هرآزمایش پنج رات ‌انتخاب وپس ‌از تزریق داخل‌ صفاقی كلریدایندیوم به‌میزان 2.1 mg/kg وزن بدن روزانه به مدت 10 روز و0.35 mg/kg وزن‌ بدن روزانه به مدت 30 و 60 روز نمونه گیری انجام شد و پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن از قبیل (آهن‌سرم) توسط اسپكتروفتومتر تعیین شد. ترانسفرین سرم نیز توسط تكنیك كروماتوگرافی ایمونوآفینیتی ‌جدا گردید.نتایج: تزریق روزانه ‌ایندیوم بصورت كلرید ایندیوم به مقدار 2.1 mg/kg وزن بدن رات به مدت 10 روز باعث كاهش مقادیر سرمی ‌آهن، TIBC، هموگلوبین و هماتوكریت به میزان تقریبی 58، 46، 50 و 48 درصد به ترتیب نسبت به گروه كنترل گردید. با استفاده از این نتایج پیشنهاد گردید كه میزان اشباع ‌ترانسفرین حدود 18 درصد كاهش می‌یابد. تزریق بلند مدت ایندیوم به میزان‌0.35 mg/kg وزن بدن به ‌مدت 30 روز موجب كاهش فاكتورهای فوق به میزان حدود 35، 31، 32 و 28 درصد شد در حالی كه تزریق دراز مدت آن به مدت 60 روز باعث كاهش پارامترهای فوق در حدود 46، 40، 40 و 36 درصد می گردد.نتیجه گیری: ایندیوم قادر است در متابولیسم‌ آهن تداخل نموده و موجب بروز اختلالات متابولیسمی در راه‌ های بیوشیمیایی مربوط به متابولیسم آهن گردد. البته برای پی بردن به مكانیسم دقیق اثر ایندیوم بر مسیرهای بیوشیمیایی آهن درون سلول‌ها، نیاز به تحقیقات‌ وسیعتری خصوصا در سطح پلاسما و داخل سلول می‌باشد.
كلید واژه: آهن، ایندیوم، ترانسفرین‌

توضیحات بیشتر