فایل ورد بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد فرهنگيان شهر رشت نسبت به تنظيم خانواده و روش‌ هاي پيشگيري از حاملگي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد فرهنگيان شهر رشت نسبت به تنظيم خانواده و روش‌ هاي پيشگيري از حاملگي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد فرهنگيان شهر رشت نسبت به تنظيم خانواده و روش‌ هاي پيشگيري از حاملگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد فرهنگيان شهر رشت نسبت به تنظيم خانواده و روش‌ هاي پيشگيري از حاملگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد فرهنگيان شهر رشت نسبت به تنظيم خانواده و روش‌ هاي پيشگيري از حاملگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :8

مقدمه: تنظیم خانواده به عنوان راهكاری برای مقابله با افزایش جمعیت از سوی اكثر كشورها پذیرفته شده است. یكی از مهمترین عوامل موفقیت برنامه‌های تنظیم خانواده یافتن الگوی منطقه‌ای مناسب برای آموزش اهداف آن است. این موضوع زمانی میسر می‌شود كه شناخت كافی از آگاهی، نگرش و عملكرد گروههای مختلف اجتماعی هر منطقه وجود داشته باشد. هدف: بررسی آگاهی، نگرش و عملكرد فرهنگیان شهر رشت نسبت به تنظیم خانواده و روش‌های پیشگیری از حاملگی.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی‌ بوده و روی معلمان مقاطع مختلف در سال تحصیلی 81-80 انجام گرفت. نمونه‌گیری به صورت تصادفی، و حجم نمونه 544 نفر(137 مرد و 366 زن) بود. داده‌ها به وسیله پرسشنامه‌ای كه توسط معلمان تكمیل می‌شد، به دست آمد. در مجموع 503 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج: محدوده سنی افراد مورد مطالعه 55-25 سال (متوسط 4/38 سال) بود. متوسط سن زمان ازدواج 1/24 سال با انحراف معیار 7/3± و متوسط تعداد فرزندان 94/1 با انحراف معیار 94/0± بود. 5/57% از شركت كنندگان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر بودند. 1/44% از پژوهش شوندگان پزشك و پرسنل بهداشتی را مهمترین منبع كسب اطلاعات خود در مورد پیشگیری از حاملگی بر شمردند. متوسط نمره آگاهی 21/4 از 10 بود و 8/62% از نظر آگاهی در گروه متوسط قرار گرفتند. بین سن و آگاهی افراد رابطه معنی‌داری وجود داشت .(P<0.000)متوسط نمره نگرش 73/3 از محدوده 12تا -12 بود و 3/83% افراد در گروه با نگرش مثبت قرار گرفتند. بین تعداد فرزندان و نگرش این افراد ارتباط معنی‌داری دیده می‌شد .(P<0.005) شایع ترین روش مورد استفاده پژوهش شوندگان برای پیشگیری از حاملگی مقاربت منقطع (7/19%) بود. 7/42% افراد عنوان كردند كه حداقل یك بار بدون برنامه‌ریزی قبلی صاحب فرزند شده‌اند.نتیجه‌گیری: آنچه در این پژوهش ارایه شد نشان دهنده نگرش مثبت افراد پژوهش شونده نسبت به لزوم تنظیم خانواده و پیشگیری از حاملگی ‌های ناخواسته بود. ولی به علت پایین بودن سطح آگاهی نسبت به روش‌ های پیشگیری از حاملگی، میزان حاملگی‌ های بدون برنامه‌ریزی بالا بود كه نشانگر عملكرد ضعیف پژوهش شوندگان در این زمینه است.
كلید واژه: پیشگیری از آبستنی، تنظیم خانواده، دانش، نگرش، عملكرد

توضیحات بیشتر