فایل ورد مطالعات لايسيمتري روش‌هاي مديريت سطح ايستابي براي آبياري گوجه‌فرنگي

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعات لايسيمتري روش‌هاي مديريت سطح ايستابي براي آبياري گوجه‌فرنگي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعات لايسيمتري روش‌هاي مديريت سطح ايستابي براي آبياري گوجه‌فرنگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعات لايسيمتري روش‌هاي مديريت سطح ايستابي براي آبياري گوجه‌فرنگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعات لايسيمتري روش‌هاي مديريت سطح ايستابي براي آبياري گوجه‌فرنگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :16

در مناطق مرطوب، ایجاد سطح ایستابی و حفظ آن در طول دوره رشد به ‌منظور استفاده بهینه از آب آبیاری و ایجاد رطوبت در منطقه ریشه‌ها روشی متداول است. اما در مناطق خشك و نیمه خشك، بالا آمدن نمك‌ به ‌همراه آب در اثر جریان مویینه‌ای به دلیل تبخیر و تعرق زیاد،‌ می‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای استفاده از این روش‌ محسوب شود. در این تحقیق امكان استفاده از روش‌های كنترل سطح ایستابی (زهكشی كنترل‌ شده و آبیاری زیرزمینی) با اعمال مدیریت آبشویی در مناطق خشك و نیمه خشك (مانند ایران) بررسی شد. به‌این منظور سه تیمار با شرایط مختلف كنترل سطح ایستابی شامل زهكشی آزاد، زهكشی كنترل‌شده، و آبیاری زیرزمینی در چهار تكرار در 12عدد لایسیمتر (ارتفاع 90 و قطر 57 سانتی‌متر) در نظر گرفته شد. سطح ایستابی با EC آب برابر 5.1 دسی زیمنس بر متر در عمق 55 سانتی‌متری از سطح خاك در دو تیمار زهكشی كنترل‌شده و آبیاری زیرزمینی ایجاد شد. گیاه آزمایشی گوجه‌فرنگی بود. آبشویی خاك زمانی در نظر گرفته شده که میزان تجمع نمك در منطقه‌ ریشه به حد آستانه شوری می‌رسید. نتایج نشان‌دهنده امكان استفاده از این روش‌ها در شرایط خشك و نیمه خشك است. پروفیل خاك از نظر شوری (عصاره اشباع) بررسی و مشاهده شد كه توزیع نمك در عمق بین 10 تا 50 سانتی‌متر در هر سه تیمار حدودا نزدیك به هم و كمتر از 3 دسی زیمنس بر متر است. فقط در تیمار آبیاری زیرزمینی میزان شوری یا ECe در سطح خاك بسیار بالا بود. این افزایش تاثیر منفی بر میزان محصول نداشت بلكه محصول بیشتری نیز نسبت به زهكشی آزاد به دست آمد. در مجموع، مقدار محصول در تیمار زهكشی كنترل‌شده 73 درصد بیشتر از زهكشی آزاد و 12 درصد بیشتر از آبیاری زیرزمینی بود. ولی متوسط وزن میوه‌ در روش آبیاری زیرزمینی بالاتر بود كه نشان از یكنواختی وزن میوه‌ها دارد. تعداد میوه نیز در هر تیمار به دست آمد که در تیمار زهكشی كنترل‌شده نسبت به دو تیمار دیگر بیشتر بود. از نظر میزان آب مصرفی، در آبیاری زیرزمینی نصف دو تیمار دیگر آب مصرف شود و بنابراین كارایی مصرف آب در آن بیشتر بود. با توجه به‌اینكه میزان شوری در منطقه ریشه و در آبیاری زیرزمینی كمتر از 3 دسی زیمنس بر متر بود هیچگونه شستشویی صورت نگرفت. لذا نتایج فوق كارایی این سیستم را در مناطق خشك و نیمه خشك مشخص می‌كند. اما در دراز مدت در این روش نیاز به آبشویی ادواری در طول فصل رشد وجود دارد.
كلید واژه: آبیاری زیرزمینی، زهكشی كنترل‌شده، شوری، كارایی مصرف آب، لایسیمتر

توضیحات بیشتر