فایل ورد آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه گيلان در مورد ايدز در سال 1381

لینک دانلود

 فایل ورد آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه گيلان در مورد ايدز در سال 1381 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه گيلان در مورد ايدز در سال 1381  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه گيلان در مورد ايدز در سال 1381،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه گيلان در مورد ايدز در سال 1381 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :9

مقدمه: جوانان عمده‌ترین گروه در معرض خطر ایدز در سراسر دنیا می‌باشند و آموزش راه‌های پیشگیری تنها راه كاهش احتمال خطر آلودگی به(HIV) در بین‌آنان است. هدف: هدف این مطالعه سنجش آگاهی و نگرش جوانان دانشجو در مورد ایدز بود.مواد و روش ها: جمعیت مورد مطالعه شامل 850 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان غیر علوم پزشكی بود كه به صورت اتفاقی با توجه به جمعیت در رشته ‌های مختلف انتخاب شده بودند. بدین منظور پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیك، سوالات آگاهی و نگرش طراحی گردید. آگاهی به سه سطح خوب، متوسط و ضعیف تقسیم و در ارزیابی نگرش از مقیاس لیكرت 5 قسمتی استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق تكمیل پرسشنامه خود ایفا بود و اطلاعات 744 پرسشنامه كه تكمیل شده بودند تجزیه و تحلیل شد.نتایج: 7/11% از دانشجویان از آگاهی خوب، 6/77% از آگاهی متوسط و 7/10% از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند. دانشجویان رشته فنی- مهندسی از آگاهی بالاتری نسبت به دیگران برخوردار بودند.(P<0.05) همچنین آگاهی دانشجویان جوا‌ن‌تر و متاهل بالاتر از دانشجویان مسن‌تر و مجرد بود (P<0.05) در این مطالعه بیشترین منبع كسب اطلاع دانشجویان را رسانه های گروهی (2/70%) تشكیل می‌دادند.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می‌دهد كه برنامه ریزی مسوولین جهت ارتقای كمی و كیفی برنامه های آموزشی در زمینه ایدز از طریق رسانه‌ها و همچنین گنجاندن درس بهداشت جهت آموزش راه های پیشگیری و كنترل ایدز در بین دروس دانشگاهی رشته های غیرپزشكی می‌تواند مفید باشد.
كلید واژه: آگاهی، اچ آی وی، دانشجویان، سندرم كاهش ایمنی اكتسابی

توضیحات بیشتر