فایل ورد بررسي اثر كاربرد روغن هاي گياهي بر خواص كمي و كيفي و افزايش عمر انبارماني ميوة سيب ارقام گلدن و رددليشس

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر كاربرد روغن هاي گياهي بر خواص كمي و كيفي و افزايش عمر انبارماني ميوة سيب ارقام گلدن و رددليشس دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر كاربرد روغن هاي گياهي بر خواص كمي و كيفي و افزايش عمر انبارماني ميوة سيب ارقام گلدن و رددليشس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر كاربرد روغن هاي گياهي بر خواص كمي و كيفي و افزايش عمر انبارماني ميوة سيب ارقام گلدن و رددليشس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر كاربرد روغن هاي گياهي بر خواص كمي و كيفي و افزايش عمر انبارماني ميوة سيب ارقام گلدن و رددليشس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :17

این تحقیق به منظور بررسی اثر كاربرد روغن¬های گیاهی برافزایش عمر انبارمانی سیب در مدت زمان نگهداری در سردخانه در مركز تحقیقات كشاورزی‎ و منابع طبیعی خراسان انجام شد. طرح آماری، آزمایش فاكتوریل چهار عاملی درقالب طرح كاملاً تصادفی با سه تكرار، فاكتور A رقم سیب در دو سطح (گلدن دلیشس و رد دلیشس)، فاكتور B نوع روغن با سه سطح (كانولا، ذرت، و آفتابگردان)، فاكتور C میزان روغن با 6 سطح (صفر،25 /0، 0.5، 1، 2، و3 درصد)، و فاكتور D زمان نمونه‎برداری از انبارسرد با 6 سطح (صفر، 45، 90، 120،150، و180روز ) بود. میوه سیب پس از تیمار به سردخانه با دمای صفر تا 1 درجه سانتی¬گراد و رطوبت نسبی 85 درصد منتقل و به مدت شش ماه نگهداری شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که نوع روغن گیاهی بر pH و میزان پوسیدگی تأثیر معنی¬داری دارد و pH، مواد جامد انحلال پذیر، کسر رسیدگی (مواد جامد محلول به اسید قابل تیتر کردن)، سفتی بافت میوه، و میزان پوسیدگی نیز تحت تأثیر غلظت روغن گیاهی قرار می¬گیرد. نتایج آزمایش¬های حسی نشان داد که نوع روغن گیاهی تأثیر معنی¬داری بر بو و مزه دارد و بافت میوه تحت تأثیر غلظت روغن قرار می¬گیرد. به طور کلی نتایج نشان می¬¬دهد که كاربرد روغن ذرت 2 درصد در ارقام رد و گلدن دلیشس، در مقایسه با سایر تیمارها، سبب حفظ خصوصیات كمی، كیفی، و صفات حسی میوه پس از 6 ماه نگهداری در سردخانه خواهد شد.
كلید واژه: رددلیشس، رسیدن، روغن های گیاهی، سیب، عمر انباری، گلدن دلیشس

توضیحات بیشتر