فایل ورد بررسي تاثير روزه داري در ماه رمضان بر ميزان اضطراب

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير روزه داري در ماه رمضان بر ميزان اضطراب دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير روزه داري در ماه رمضان بر ميزان اضطراب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير روزه داري در ماه رمضان بر ميزان اضطراب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير روزه داري در ماه رمضان بر ميزان اضطراب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :9

مقدمه: روزه بر فاكتورهای روحی و روانی موثر است، یكی از متغیرهای روحی و روانی، اضطراب می باشد. اگرچه عقیده بر این است كه اضطراب كم برای حیات و زندگی روزمره لازم است اما اضطراب زیاد آثار و زیان‌های جدی بر جسم و روان و روابط اجتماعی انسان می گذارد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین روزه‌داری و سطح اضطراب دانشجویان در حین و پس از ماه رمضان است.زمان تحقیق در ماه رمضان سال 1422 (هـ.ق) مصادف با آبان ماه 1380 (هـ.ش) بوده است.مواد و روش ها: این تحقیق یك مطالعه توصیفی - مقایسه ای است كه جامعه آماری آن را كلیه دانشجویان پسر مقیم در خوابگاه‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشكی گیلان تشكیل می دهد. حجم نمونه 110 نفر و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شامل دو بخش، بخش اطلاعات دموگرافیك و چك لیست اضطراب هامیلتون بوده است. از آزمون t زوج جهت ارزیابی آماری استفاده شد.نتایج: در مرحله اول تحقیق در هفته چهارم ماه رمضان اضطراب دانشجویان اندازه گیری شد كه اضطراب در سطح خفیف بوده و در مرحله دوم تحقیق یك ماه پس از مرحله اول مجددا اضطراب اندازه گیری شد كه نتایج نشان داد اضطراب دانشجویان در حد متوسط بوده است. آزمون آماری t زوج اختلاف معنی داری بین اضطراب حین و پس از ماه رمضان را نشان داد .(P<0.01)نتیجه گیری: نتایج حاكی از آن بود كه فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شده و روزه داری بر سطح اضطراب دانشجویان موثر بوده است.
كلید واژه: اضطراب، روزه داری

توضیحات بیشتر