فایل ورد بررسي وزن جفت و عوامل همراه با آن

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وزن جفت و عوامل همراه با آن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وزن جفت و عوامل همراه با آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وزن جفت و عوامل همراه با آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وزن جفت و عوامل همراه با آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :10

مقدمه: ضروری ترین ارگان در تكامل جنین جفت می باشد. نقص در كاركرد جفت می تواند وضعیتهای مختلفی را برای جنین ایجاد كند. روشهای مختلفی برای ارزیابی كاركرد جفت استفاده می شود كه وزن نمودن آن یكی از این روشها می باشد.هدف: هدف از انجام این بررسی تعیین میانگین و توزیع وزن جفت و ارزیابی بعضی عوامل مادری و جنینی تاثیرگذار در این رابطه می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه كه به صورت مقطعی-توصیفی طرح‌ریزی شد، زنان مراجعه كننده جهت زایمان با حاملگی تكی و سن حاملگی 37 تا 42 هفته وارد مطالعه شدند. وزن جفت به سه گروه كمتر از 330 گرم (كم وزن)، بین 330 و 750 گرم (طبیعی) و بیشتر از 750 گرم (پر وزن) تقسیم بندی گردید. وزن جفت، وزن نوزاد، سن مادر، دفعات بارداری، ابتلا به دیابت و فشارخون حاملگی، نوع زایمان، جنس نوزاد، زجر جنین، آپگار نوزاد با كمك تست مجذور كای ثبت و بررسی شد.نتایج: در این مطالعه 1088 زن بررسی شدند. مورد از زنان تحت بررسی قرارگرفتند. میانگین سنی زنان 25.35±5.6سال و متوسط سن حامگی 9±274 روز می‌باشد. میانگین وزن نوزاد 529±3214 گرم و میانگین وزن جفت 113± 530 گرم تعیین گردید. شیوع جفت كم وزن و پر وزن به ترتیب 2% و 2.8% گزارش شد. نتایج نشان داد كه ارتباط معنی داری بین وزن جفت با دیابت و فشارخون حاملگی، نوع زایمان، وزن نوزاد، زجر جنین و آپگار نوزاد وجود دارد .(P<0.05)نتیجه گیری: چون ارتباط معنی دار بین بعضی از پیامدهای مهم مادری و نوزادی وجود دارد، بنابراین توجه به جفت و رشد آن در طول حاملگی با روشهای مختلف نظیر سونوگرافی می تواند راهگشای ما در تامین سلامت نوزاد بوده و شالوده طب پیشگیری باشد. به نظر می‌رسد وزن جفت كمتر از 330 گرم هشدار دهنده باشد.
كلید واژه: آبستنی، جفت، زایمان، وزن تولد

توضیحات بیشتر