فایل ورد بررسي‌ اثر باز ماندن‌ صفاق‌ بر درد پس‌ از عمل‌ سزارين‌

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي‌ اثر باز ماندن‌ صفاق‌ بر درد پس‌ از عمل‌ سزارين‌ دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي‌ اثر باز ماندن‌ صفاق‌ بر درد پس‌ از عمل‌ سزارين‌  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي‌ اثر باز ماندن‌ صفاق‌ بر درد پس‌ از عمل‌ سزارين‌،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي‌ اثر باز ماندن‌ صفاق‌ بر درد پس‌ از عمل‌ سزارين‌ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :6

مقدمه: عمل‌ سزارین‌ شایعترین‌ عمل‌ جراحی‌ انجام‌ شده‌ در مراكز درمانی‌ بوده‌ و درد پس‌ از عمل‌ از شكایات‌ شایع‌ بیماران‌ محسوب‌ می‌شود. یكی‌ از مكانیسم‌های‌ درد كشش‌ و ایسكیمی‌ بافت‌ است‌. چون‌ دوختن‌ صفاق‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ ایجاد ایسكیمی‌ موضعی‌ و تحریك‌ درد شود. هدف: هدف‌ از این ‌مطالعه‌ بررسی‌ تاثیر بازگذاشتن‌ صفاق‌ بر درد پس‌ از عمل‌ سزارین‌ می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این‌ مطالعه‌ كارآزمایی‌ دو سوكور‌ نمونه‌گیری‌ به صورت‌ غیرتصادفی‌ (تعداد 150 نفر) و تقسیم‌ بیماران‌ به‌ دو گروه‌ به صورت‌ تصادفی‌ با استفاده‌ از پاكتهای‌ در بسته‌ كددار انجام‌ شد، درگروه‌ مطالعه‌ صفاق‌ جداری‌ باز گذاشته‌ و در گروه‌ شاهد صفاق‌ به روش‌ معمول‌ دوخته‌ شد.متغیرهای‌ زمینه‌ای‌ و مورد بررسی‌ در فرم‌ مخصوص‌ جمع‌آوری‌ شد، ارزیابی‌ شدت‌ درد به روش ‌مقیاس‌ مدرج‌ دیداری‌ در دو مرحله‌ به‌ فاصله 12 ساعت ‌از هم‌ انجام‌ شد. آنالیز آماری‌ با استفاده‌از آزمون‌ هایt ، مان ویتنی و كای دو انجام‌ گرفت‌. =%5 در نظر گرفته‌ شد.نتایج:افراد دو گروه‌ از نظر متغیرهای‌ زمینه‌ای‌، نوع‌ برش‌ شكمی‌ و نوع‌ بیحسی‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌نداشتند میانگین‌ شدت‌ درد در گروه‌ مطالعه‌ در هر دو مرحله‌ از گروه‌ كنترل‌ بیشتر بود (P>0.001). میانگین دفعات تزریق مسکن نیز در گروه مطالعه کمتر از گروه کنترل بود.نتیجه‌گیری‌: با توجه‌ به‌ اینكه‌ بازگذاشتن‌ پریتوین‌ حین‌ جراحی‌ مزایای‌ زیادی‌ مثل‌ كم‌ شدن‌ میزان‌ جسبندگی‌ بعد از عمل‌ دارد براساس‌ یافته‌های‌ این‌ مطالعه‌ كاهش‌ درد پس‌ از عمل‌ نیز به عنوان‌ یك‌ مزیت ‌باز گذاشتن‌ پریتوین‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
كلید واژه: درد، سزارین، صفاق

توضیحات بیشتر