فایل ورد تاثير آلوپورينول بر پروماستيگوت هاي ليشمانيا تروپيكا مقاوم به گلوكانتيم

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آلوپورينول بر پروماستيگوت هاي ليشمانيا تروپيكا مقاوم به گلوكانتيم دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آلوپورينول بر پروماستيگوت هاي ليشمانيا تروپيكا مقاوم به گلوكانتيم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آلوپورينول بر پروماستيگوت هاي ليشمانيا تروپيكا مقاوم به گلوكانتيم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آلوپورينول بر پروماستيگوت هاي ليشمانيا تروپيكا مقاوم به گلوكانتيم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :12

مقدمه: هر ساله 400000 مورد جدید لیشمانیوز پوستی گزارش می شود و عدم پاسخگویی به درمان انتخابی (گلوكانتیم) رو به افزایش است. در صورت مقاومت دارویی، الوپورینول خوراكی نیز به درمان اضافه می شود. هدف: در این تحقیق اثر الوپورینول بر پروماستیگونهای مقاوم به لیشمانیا تروپیكا ارزیابی شده است.مواد و روش‌ها: پروماستیگوتهای L.tropica در مجاورت غلظت‌های افزاینده گلوكانتیم كشت داده شد تا نوع مقاوم به 250 میلی گرم بر میلی لیتر الوپورینول حاصل شد. پس از بررسی سیتولوژیك انواع مقاوم در هر مرحله تأثیر غلظت‌های مختلف الوپورینول بر هر دو نوع وحشی و مقاوم، با شمارش تعداد و محاسبه درصد رشد، اندازه گیری شد. سپس تفاوت این متغیرها در هر نوع و مابین دو نوع مقایسه شد.نتایج: در انواع مقاوم ابعاد پروماستیگوتها كاهش یافته و دم آنها كوتاهتر و ضخیم تر و یا در بعضی موارد ناپدید شد. سیتوپلاسم مضرس و كینتوپلاست به هسته نزدیكتر شده بود. الوپورینول موجب كاهش درصد رشد و تعداد در پروماستیگوتهای مقاوم اولیه شد. اما درصد رشد نوع مقاوم در حضور تمام غلظتهای الوپورینول بطور معنی داری كمتر از نوع اولیه بود.نتیجه‌گیری: مكانیسم‌های مقاومت به گلوكانتیم منجر به تغییرات مورفولوژیك و سرعت رشد در پروماستیگوت‌ها شده‌اند. الوپورینول موجب كاهش درصد رشد و تعداد در هر دو نوع شد. اما حساسیت پروماستیگوت های لیشمانیا تروپیكای مقاوم آزمایشگاهی به الوپورینول بیش از انواع اولیه بوده است. این نتایج با بررسی‌های كلینیكی قبلی نیز هماهنگی دارد.
كلید واژه: آلوپورینول، انگل لیشمانیای گرمسیری، مقاومت دارویی

توضیحات بیشتر