فایل ورد بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي سالمونلاهاي تيفي جدا شده از بيماران تيفوييدي بستري در مركز آموزشي درماني رازي رشت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي سالمونلاهاي تيفي جدا شده از بيماران تيفوييدي بستري در مركز آموزشي درماني رازي رشت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي سالمونلاهاي تيفي جدا شده از بيماران تيفوييدي بستري در مركز آموزشي درماني رازي رشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي سالمونلاهاي تيفي جدا شده از بيماران تيفوييدي بستري در مركز آموزشي درماني رازي رشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي سالمونلاهاي تيفي جدا شده از بيماران تيفوييدي بستري در مركز آموزشي درماني رازي رشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :6

مقدمه: مقاومت آنتی بیوتیكی سالمونلا تیفی از چند دهه گذشته در حال افزایش بوده است. الگوی مقاومت در مناطق مختلف متفاوت بوده و بستگی ‌به ‌عوامل ‌متعددی دارد و آگاهی ‌از آن‌ برای پزشكان هر منطقه جهت به كارگیری صحیح آنتی‌بیوتیك ها در درمان بیماران ضروری میباشد . هدف: هدف این مطالعه بررسی مقاومت آنتی بیوتیكی سالمونلاهای تیفی جدا شده بیماران تیفوییدی بستری در مركز آموزشی درمانی رازی رشت بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 86 مورد كشت خون مثبت از نظر سالمونلا تیفی و آنتی بیوگرام آنها در مدت سه سال 1377-1380 و توزیع موارد بیماری در طول زمان در مركز آموزشی درمانی رازی رشت بررسی گردید.نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد كه موارد مقاوم به چند آنتی بیوتیك (MDR) اندك بوده (1 مورد مقاومت به سفتی زوكسیم و تری متوپریم سولفامتوكسازول و آموكسی سیلین) و توزیع موارد بیماری به صورت تك گیر بوده است. بیشترین درصد مقاومت , نسبت به آمپی سیلین و آموكسی سیلین به ترتیب (7/19%) و (22%) بوده است. مقاومت به تری متو پریم سولفا متوكسازول و سفتی زوكسیم به ترتیب (8/5%) و (8/4%) بوده است. مقاومت نسبت به كلرا مفنیكل و سیپرو فلوگزاسین وجود نداشت .نتیجه گیری: سالمونلاتیفی مقاوم به چند دارو و در منطقه ما در حد ناچیزی است و در درمان بیماران تیفوییدی میتوان از آنتی بیوتیكهای رده اول مثل تری متو پریم سولفا متوكسازول، كلرا مفنیكل و در صورت حساس بودن باكتری از آمپی سیلین یا آموكسی سیلین استفاده نمود .
كلید واژه: آنتی بیوتیك ها، حصبه، سالمونلاتیفی

توضیحات بیشتر