فایل ورد مقايسه‌ سطح‌ سرمي‌ يون‌ منيزيوم‌ در بيماران‌ضربه‌ سر و صدمه‌ به‌ اندام‌، در بخش ‌مراقبت‌ ويژه‌

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه‌ سطح‌ سرمي‌ يون‌ منيزيوم‌ در بيماران‌ضربه‌ سر و صدمه‌ به‌ اندام‌، در بخش ‌مراقبت‌ ويژه‌ دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه‌ سطح‌ سرمي‌ يون‌ منيزيوم‌ در بيماران‌ضربه‌ سر و صدمه‌ به‌ اندام‌، در بخش ‌مراقبت‌ ويژه‌  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه‌ سطح‌ سرمي‌ يون‌ منيزيوم‌ در بيماران‌ضربه‌ سر و صدمه‌ به‌ اندام‌، در بخش ‌مراقبت‌ ويژه‌،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه‌ سطح‌ سرمي‌ يون‌ منيزيوم‌ در بيماران‌ضربه‌ سر و صدمه‌ به‌ اندام‌، در بخش ‌مراقبت‌ ويژه‌ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :6

مقدمه: اختلالات‌ الكترولیتی‌ در بیماران‌ بستری‌ در بخش‌ مراقبت‌های‌ ویژه شایع می باشد‌ و منیزیوم‌ یكی‌ از مهمترین‌ یونهایی‌ است‌ كه‌ اختلال‌ آن‌ موجب‌ بی‌ثباتی‌ همودینامیك‌، اختلال‌ عملكردقلب‌ و عروق‌ ، ضعف‌ عضلانی‌ ، تشنج‌ ، شكست‌ در جدا سازی‌ بیمار از حمایت‌ تنفسی‌ و تغییر میزان‌ سایریونهای‌ با اهمیت‌ می‌شود. زمان‌ شروع‌ اختلالات‌ سطح‌ سرمی‌ منیزیوم‌ پس‌ از صدمات‌ و تأثیر نوع‌ صدمات‌ بر این‌ تغییرات‌ درمقاله‌ حاضر مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.هدف: در این‌ مطالعه توصیفی تحلیلی‌ سطح‌ سرمی‌ یون‌ منیزیوم‌ بیماران‌ ضربه‌ سر با بیماران‌ صدمه‌ به‌ اندام‌ درهنگام‌ ورود به‌ بخش‌ مراقبت‌ ویژه‌ در سال‌ 1380 مقایسه‌ گردید . مواد و روش‌ها: نمونه ‌ها شامل‌ 30 بیمار ضربه‌ سر و 30 بیمار دچار ترومای‌ اندام‌ بستری‌ شده‌ در بخش‌ مراقبت‌ویژه‌ پس‌ از 24 ساعت‌ اقامت‌ در اورژانس‌ بودند، دو گروه‌ سابقه‌ بیماری‌ زمینه‌ای‌ نداشتند و سابقه‌ مصرف‌دارو را نیز نداشتند و از نظر جنس‌ مشابه‌ بودند. روش اندازه گیری منیزیوم Calorimetric Spectrophotometry بود و با ماده Xylidylblue انجام می گرفت. آزمون آماری مورد استفاده T - student و تست دقیق فیشر بود در زمان‌ ورود به‌ بخش‌ مراقبت‌ ویژه‌ از بیمار نمونه‌ خون‌ جهت‌ بررسی‌ سطح‌ سرمی‌ یون‌ منیزیوم‌گرفته‌ شد.نتایج: نتایج‌ حاصل‌ نشان‌ داد كه‌ میانگین‌ سطح‌ سرمی‌ Mg در گروه‌ ضربه‌ سر 1.84±0.19 meq/L ‏ودر گروه‌ صدمه به اندام‌ 2.23±0.29 meq/L بود و اختلاف‌ سطح‌ منیزیوم‌ دو گروه‌ از نظر آماری‌ تفاوت‌ معنی‌دار داشت‌ (P< 0.02)، لذا در مقایسه‌ با صدمه به اندام‌ در بیماران‌ ضربه‌ سر كاهش‌ منیزیوم‌ سرم‌ زودترو شدیدتر اتفاق‌ می‌افتاد. نتیجه گیری: نتیجه نهایی این كه یون منیزیوم در ساعات‌ اولیه‌ ورود بیماران به بخش‌ مراقبت های ویژه‌ باید مد نظرقرار گیرد و به‌ اصلاح‌ به‌ موقع‌ آن‌ توجه‌ گردد.
كلید واژه: الكترولیت ها، بخش مراقبت ویژه، منیزیم

توضیحات بیشتر