فایل ورد ارزيابي روش ايمونو فلورساني غيرمستقيم (IFA) در تشخيص بيماري بروسلوز در مقايسه با ساير روش هاي سرولوژي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي روش ايمونو فلورساني غيرمستقيم (IFA) در تشخيص بيماري بروسلوز در مقايسه با ساير روش هاي سرولوژي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي روش ايمونو فلورساني غيرمستقيم (IFA) در تشخيص بيماري بروسلوز در مقايسه با ساير روش هاي سرولوژي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي روش ايمونو فلورساني غيرمستقيم (IFA) در تشخيص بيماري بروسلوز در مقايسه با ساير روش هاي سرولوژي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي روش ايمونو فلورساني غيرمستقيم (IFA) در تشخيص بيماري بروسلوز در مقايسه با ساير روش هاي سرولوژي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :13

مقدمه: جنس بروسلا شامل 6 گونه می باشد كه از میان آنها تنها چهار گونه در انسان بیماری زا است؛ بروسلا آبورتوس، بروسلا ملی تنیس، بروسلا سوئیس و بروسلا كانیس. بروسلاها باكتری های كوچك غیرمتحرك، گرم منفی، بدون كپسول و به فرم كوكوباسیل می باشند و این باكتری انگل داخل سلولی سیستم رتیكولوآندوتلیال است و عفونت ناشی از بروسلا انتشار جهانی دارد.هدف: در این بررسی نتایج تست های سرولوژیك بدست آمده از 500 نمونه مشكوك به بیماری مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: روش های مختلف آزمایش شامل: رزبنگال، رایت سریع، رایت لوله ای، كومبس رایت، 2ME و IFA می باشند كه نتایج حاصل از آزمایشات فوق به ترتیب زیر مورد مقایسه قرار گرفته اند.نتایج: تیتر آنتی بادی ضدبروسلایی در آزمایش رزبنگال 4/24%، رایت سریع22.2% ، رایت لوله ای 2/21%، كومبس رایت 8/23% و ایمونوفلورسانس غیرمستقیم 4/%21 بود. میانگین هندسی (GMRT) تیتر آنتی بادی ضدبروسلایی نیز به ترتیب زیر بود: رایت لوله ای 5/284، كومبس رایت 4/294 و .326.3 (IFA) توزیع فراوانی نسبی تیتر آنتی‌بادی ضدبروسلایی براساس سن و جنس، مشخص می‌كرد كه درصد آلودگی مردان با 3/38% بیشتر از زنان (6/15%) بود و بیشترین موارد مثبت مربوط به گروه های سنی كمتر از 20 سال و كمترین به گروه های سنی بیش از 46 سال تعلق داشت. توزیع فراوانی نسبی آنتی بادی ضدبروسلایی براساس فصل نیز نشان می داد كه در فصول مختلف درصد موارد آلودگی دارای اختلاف معنی‌داری نبود. ویژگی تست IFA بیشتر از آزمایش رایت لوله ای نشان داده شده است (98%) و حساسیت تست IFA بیشتر از آزمایش 2ME مشخص گردید (100%)نتیجه‌گیری: به طور كلی، به كارگیری تست IFA در مورد مبتلایان به بروسلوز دارای موارد مثبت كاذب و منفی كاذب كمتری می باشد.
كلید واژه: بروسلا

توضیحات بیشتر