فایل ورد تاثير آبياري جويچه اي با كاشت يك رديفه و دو رديفه بر بازده مصرف آب و صفات كمي و كيفي چغندر قند در شرق استان اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آبياري جويچه اي با كاشت يك رديفه و دو رديفه بر بازده مصرف آب و صفات كمي و كيفي چغندر قند در شرق استان اصفهان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آبياري جويچه اي با كاشت يك رديفه و دو رديفه بر بازده مصرف آب و صفات كمي و كيفي چغندر قند در شرق استان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آبياري جويچه اي با كاشت يك رديفه و دو رديفه بر بازده مصرف آب و صفات كمي و كيفي چغندر قند در شرق استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آبياري جويچه اي با كاشت يك رديفه و دو رديفه بر بازده مصرف آب و صفات كمي و كيفي چغندر قند در شرق استان اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :16

كمبود آب یكی از مهمترین عوامل محدود كننده توسعه سطح زیر كشت چغندرقند در استان اصفهان است. ازسوی دیگر، با توجه به مصرف قابل توجه آب در دوره رشد رویشی این گیاه، استفاده كارآمدتر از منابع آبی موجود ضرورت بیشتری می یابد. یكی از راه های كاهش مصرف آب، مدیریت مناسب آبیاری در مزرعه است. به همین منظور، شش تیمار به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات كشاورزی كبوترآباد واقع در شرق استان اصفهان به شرح زیر مطالعه شد: 1- كاشت یك ردیفه، فاصله خطوط كاشت 50 سانتیمتر، آبیاری از طریق تمام جویچه ها 2- كاشت یك ردیفه، فاصله خطوط كاشت 50 سانتیمتر، آبیاری جویچه ها به صورت یك در میان متناوب 3- كاشت یك ردیفه، فاصله خطوط كاشت 60 سانتیمتر، آبیاری از تمام جویچه ها 4- كاشت یك ردیفه، فاصله خطوط كاشت 60 سانتیمتر، آبیاری جویچه ها یك در میان متناوب 5- كاشت دو ردیفه، فاصله خطوط كاشت در طرفین جویچه 50 سانتیمتر و فاصله خطوط كاشت روی پشته 40 سانتیمتر 6- كاشت دو ردیفه، فاصله خطوط كاشت در طرفین جویچه 60 سانتیمتر و فاصله خطوط كاشت روی پشته 40 سانتیمتر. نتایج نشان داد كه بیشترین و كمترین مقدار آب مصرفی به میزان 22693 و 15300 مترمكعب در هكتار به ترتیب مربوط به تیمارهای شماره 2 و 6 است. بیشترین عملكرد ریشه به میزان 45.85 تن در هكتار در تیمار شماره 5 به دست آمد. در همین تیمار بیشترین عملكرد قند ناخالص و قند قابل استحصال به ترتیب به میزان 6.88 و 4.78 تن در هكتار مشاهده شد كه ناشی از زیادتر بودن عملكرد ریشه در تیمار مذكور بوده است. در مجموع، تیمارهای کشت دو ردیفه نسبت به یک ردیفه، به علت بیشتر بودن بازده مصرف آب برای عملكرد ریشه و قند در تیمارهای كشت دو ردیفه نسبت به یك ردیفه و همچنین سهولت بیشتر آبیاری در این تیمارها نسبت به تیمارهای یك ردیفه، این دو روش كاشت می تواند قابل توصیه باشد.
كلید واژه: آبیاری جویچه ای یك در میان، بازده مصرف آب، چغندرقند، كاشت دو ردیفه، كاشت یك ردیفه

توضیحات بیشتر