فایل ورد بررسي‌ مقايسه ‌اي‌ شيوع‌ اعتياد به‌ ترياك‌ در انفاركتوس‌ ميوكارد خاموش (Silent) با غيرخاموش‌ (Non-Silent)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي‌ مقايسه ‌اي‌ شيوع‌ اعتياد به‌ ترياك‌ در انفاركتوس‌ ميوكارد خاموش (Silent) با غيرخاموش‌ (Non-Silent) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي‌ مقايسه ‌اي‌ شيوع‌ اعتياد به‌ ترياك‌ در انفاركتوس‌ ميوكارد خاموش (Silent) با غيرخاموش‌ (Non-Silent)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي‌ مقايسه ‌اي‌ شيوع‌ اعتياد به‌ ترياك‌ در انفاركتوس‌ ميوكارد خاموش (Silent) با غيرخاموش‌ (Non-Silent)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي‌ مقايسه ‌اي‌ شيوع‌ اعتياد به‌ ترياك‌ در انفاركتوس‌ ميوكارد خاموش (Silent) با غيرخاموش‌ (Non-Silent) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :10

مقدمه: انفاركتوس میوكارد خاموش نوعی انفاركتوس قلبی است كه در زمان بروز تشخیص داده نمی شود و تنها به طور تصادفی مشخص می‌گردد. هدف: این بررسی برای‌ تعیین‌ شیوع‌ اعتیاد به‌ تریاك‌ در انفاركتوس‌ میوكارد خاموش‌ و مقایسه‌ آن‌ باانفاركتوس‌ میوكارد غیرخاموش‌ انجام گردید مواد و روش‌ها: 676 بیمار (495 نفر مذكر، 181 نفر مونث‌) كه‌ بر مبنای‌ الكتروكاردیوگرام‌ با تشخیص‌ انفاركتوس‌ میوكارد تمام‌ دیواره‌ای‌ به‌ یكی‌ ازكلینیك‌های‌ سرپایی‌ خصوصی‌ شهرستان‌ رشت‌ مراجعه‌ كرده بودند مورد بررسی‌ قرارگرفتند. موارد انفاركتوس‌ میوكارد زیر دیواره‌ای‌ و كاذب‌ حذف‌ شد.نتایج: 231 نفر (2/34درصد) از بیماران‌، هیچگونه‌ سابقه‌ و شرح‌ حال‌ ویژه‌ انفاركتوس ‌میوكارد را نداشتند (انفاركتوس‌ خاموش‌). شیوع‌ كشیدن‌ تریاك‌ در انفاركتوس‌ میوكارد غیرخاموش‌ بطور بارزی‌ از انفاركتوس‌میوكارد خاموش‌ بیشتر بود 17.5) در برابر 5/6 درصد، P كمتر از 001/0). شیوع‌ خوردن‌ تریاك‌ در انفاركتوس‌ میوكارد خاموش‌ (3/4 درصد) تفاوت‌ بارزی‌ ازنظر آماری‌ با انفاركتوس‌ غیرخاموش (2.9 درصد) نداشت‌. شیوع‌ مصرف‌ تریاك‌ (كشیدن‌ و خوردن‌ ) در انفاركتوس‌ غیرخاموش‌ بطور بارزی‌ از نوع‌ خاموش‌ بیشتر بود (4/20 در برابر 8/10 درصد، Pكمتر از 0.005) میانگین‌ سنی‌ P) كمتر از 0001/0)، جنس‌ مونث‌ P) كمتر از 0001/0)، افزایش ‌فشارخون‌ شریانی‌ در مردان ‌ P)كمتر از 0001/0)، دیابت‌ قندی‌ P) كمتر از 0.05)، وسكته‌ مغزی‌ در مردان‌ P) كمتر از 005/0) بطور بارزی‌ در انفاركتوس‌ خاموش‌ بیشتر و شایع تر از نوع‌ غیرخاموش‌ بود. نتیجه گیری: این‌ بررسی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌: 1 - اعتیاد به‌ تریاك‌ از عوامل‌ همراه‌ انفاركتوس‌ میوكارد خاموش‌ نمی‌باشد. 2 - عواملی‌ چون‌ سن‌ بالا، جنس‌ مونث‌، دیابت‌ قندی‌، و افزایش‌ فشارخون‌ شریانی‌ و سكته‌ مغزی‌ (در مردان‌)، از عوامل‌ همراه‌ انفاركتوس‌ میوكارد خاموش‌ می‌باشند.
كلید واژه: اعتیاد به مواد، انفاركتوس‌ میوكارد، پرفشاری خون، دیابت شیرین، سكته‌ مغزی، سن

توضیحات بیشتر