فایل ورد اثر خشك كردن چند مرحله ‌اي بر بازده تبديل و مدت زمان خشك كردن شلتوك

لینک دانلود

 فایل ورد اثر خشك كردن چند مرحله ‌اي بر بازده تبديل و مدت زمان خشك كردن شلتوك دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر خشك كردن چند مرحله ‌اي بر بازده تبديل و مدت زمان خشك كردن شلتوك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر خشك كردن چند مرحله ‌اي بر بازده تبديل و مدت زمان خشك كردن شلتوك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر خشك كردن چند مرحله ‌اي بر بازده تبديل و مدت زمان خشك كردن شلتوك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی اثر خشك كردن چند مرحله‌ای بر بازده تبدیل و مدت زمان خشك كردن شلتوك، از رقم خزر و آزمایش فاكتوریل در قالب طرح كاملا تصادفی در سه تكرار با دو فاكتور استفاده شد: یکی رطــوبت اولیه شلتــوك در دو سطح (0.7 ±16.3 درصد و 20.5±1.5 درصد بر پایه تر) و دیگری روش خشك كردن در سه سطح (خشك كردن یك، دو و سه مرحله ‌ای). فاكتورهای مورد بررسی در این تحقیق، بازده تبدیل، درصد برنج قهوه ای، درصد برنج سالم، درصد خرده برنج و مدت زمان خشك كردن بوده است. نتایج نشان داد كه مراحل خشك كردن اثر قابل توجهی بر درصد برنج قهوه ای و بازده تبدیل ندارد اما درصد برنج سالم طی خشك كردن سه مرحله ای در هر دو سال بیشترین و روش های دو و یك مرحله ای به ترتیب كمترین مقدار را داشته اند. روش خشك كردن یك مرحله ای در شلتوك با رطوبت اولیه 19.6 درصد با میزان برنج سالم 39.3 درصد كمترین و سه مرحله ای با میزان برنج سالم (42.9 درصد) بیشترین مقدار را در سال اول داشت. خشك كردن شلتوك با رطوبت اولیه 15.7 درصد به روش یك مرحله ای كمترین و روش های دو و سه مرحله ای بیشترین مقدار برنج سالم را به دست می دهند اما بین این دو تفاوت قابل توجهی مشاهده نمی شود. نتایج سال دوم نشان می دهد كه خشك كردن سه مرحله ای شلتوك با رطوبت اولیه 21.8 درصد با مقدار برنج سالم 56.6 درصد بیشترین و روش یك مرحله‌ای با 52.7 درصد كمترین مقدار برنج سالم را به دست می دهند. به كارگیری روش خشك كردن یك مرحله ای در شلتوك با رطوبت اولیه 16.2 درصد با 52.5 درصد كمترین و سه مرحله‌ای با 55.8 درصد بیشترین نسبت برنج سالم را به خود اختصاص می دهند. با توجه به نتایج حاصل برای رطوبت 19-22 درصد شلتوك خزر، خشك كردن سه مرحله ای و برای رطوبت 15.5-17 درصد، خشك كردن دو مرحله ای پیشنهاد می شود.
كلید واژه: تبدیل، خشك كردن چند مرحله ای، شلتوك برنج

توضیحات بیشتر