فایل ورد اثر لامي وودين بر عملكرد كبدي و وضعيت باليني مبتلايان به سيروز جبران نشده (Decompensated cirrhosis)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر لامي وودين بر عملكرد كبدي و وضعيت باليني مبتلايان به سيروز جبران نشده (Decompensated cirrhosis) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر لامي وودين بر عملكرد كبدي و وضعيت باليني مبتلايان به سيروز جبران نشده (Decompensated cirrhosis)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر لامي وودين بر عملكرد كبدي و وضعيت باليني مبتلايان به سيروز جبران نشده (Decompensated cirrhosis)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر لامي وودين بر عملكرد كبدي و وضعيت باليني مبتلايان به سيروز جبران نشده (Decompensated cirrhosis) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :9

مقدمه: سیروز جبران نشده ناشی از هپاتیت مزمن B باعث كاهش چشمگیری در بقای این بیماران می شود. تجویز اینترفرون آلفا به این بیماران ممنوع است چندین مطالعه اثربخشی لامی وودین را در كاهش علایم ناشی از این عدم جبران نشان داده اند. هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر لامی وودین برروی عملكرد كبدی و وضعیت بالینی مبتلایان به سیروز جبران نشده ناشی از HBV مراجعه كننده به مركز حمایت بیماران كبدی یا بستری در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی بود.مواد و روش‌ها: در یك كارآزمایی بالینی 55 بیمارمبتلا به سیروز بر اساس بررسی كبدی كه دارای HBs Ag و HBV DNA مثبت و Child -Pugh score بیش از 8 بودند وHCV Ab مثبت یا HIV Abمثبت همزمان و كراتینین سرم بیش از 2 میلی گرم در دسی لیتر نداشتند روزانه تحت درمان با قرص لامی وودین 100 میلی گرم خوراكی قرار گرفتند. در این بیماران در شروع مطالعه و سپس هر 2 ماه تا 6 ماه و سرانجام در 12 ماه بعد از شروع درمان سطوح سرمی بیلی روبین، آلبومین، ALT،AST ونیز میزان زمان انعقاد PT(بر اساس(INR چك گردید و بیماران از نظر وجود و شدت آسیت و نیز آنسفالوپاتی تحت معاینه پزشك قرار گرفتند. همچنین در شروع مطالعه، 6 ماه بعد و 12 ماه بعد HBs Ag و HBV- DNA، Hbe Ag، HBe Ab نیز چك شد. براساس جدول مربوط به child Pugh میزان آن در شروع مطالعه و فواصل هر 2 ماه تا 6 ماه و سپس 12 ماه نیز محاسبه شد.نتایج: 5 بیمار در 6 ماه اول فوت گردیدند و نتایج زیر مربوط به 50 بیماری است كه حداقل 6 ماه تحت درمان با لامی وودین بودند. در این بیماران متوسط child-Pugh score از 2±11 به 1±7 كاهش یافت (P<0.0001)، متوسط سطح بیلی روبین از 2±5/4 به 6/1±3/1 میلی گرم در دسی لیتر (P<0.0001) و متوسط سطح ‌آلبومین از 2/1±6/2 به 3/1±8/3 گرم در دسی لیتر (P<0.0001)و متوسط PT (INR) از 2/0±7/1 به 2/0± 2/1 (P<0.0001) و متوسط ALT از 10±98 به 10±32 واحد در لیتر (P<0.0001) رسید. از 19 نفر بیماری كه precormutant نبودند 4 نفر (22%) بعد از 6 ماه درمان و 5 نفر (26%) بعد از 12 ماه درمان با لامی وودین دارای H be Ag seroconversion شدند این دارو از سوی تمامی بیماران به خوبی تحمل شد.نتیجه گیری: لامی وودین می تواند دربهبود عملكرد كبدی بیماران مبتلا به سیروز كبدی جبران نشده ناشی از HBV موثر باشد اما برای تعیین طول مدت درمان مناسب نیاز به مطالعات بیشتری میباشد .
كلید واژه: سیروز كبد، لامی وودین، ویروس هپاتیت B، هپاتیت B

توضیحات بیشتر